Kmetijstvo objavil

Na ustanovitveni seji se je sestal Strokovni svet za zaščito živali

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je 2.9.2010 na
ustanovitveni seji pod vodstvom predsednika dr. Eriha Tetitkoviča danes
sestal. Strokovni svet za zaščito živali. Člani sveta so na svoji prvi
seji obravnavali vlogo in naloge sveta, med drugim so govorili tudi o
Zakonu o zaščiti živali. Strokovni svet za zaščito živali je
posvetovalno telo ministra mag. Dejana Židana. Po današnji konstruktivni
razpravi so se dogovorili, da se na svetu odpre strokovna razprava
glede Zakona o zaščiti živali.

Strokovni svet je ocenil, da je potrebno povečati ozaveščenost ljudi
glede mučenja živali ter opozoriti na dolžnosti, ki jih imajo vsi
lastniki živali. Prav tako bo svet posvetil pozornost trenutnim
zakonskim določbam glede kazenskih in denarnih sankcij ter ocenil, ali
so s ciljem zmanjšati mučenje živali potrebne spremembe tudi na tem
področju. Svet se je seznanil tudi s pilotskim primerom nadzornikov
mučenja živali, ki poteka v Mariboru, v katerega so vključeni
posamezniki in prostovoljna društva za zaščito živali ob strokovni
pomoči države (VURS-a).

Strokovni svet za zaščito živali je v skladu z Zakonom o zaščiti živali
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan imenoval
30. julija 2010. Strokovnemu svetu predseduje dr. Erih Tetičkovič,
predstavnik Društva za varstvo in proti mučenju živali Maribor, za
namestnico predsednika pa je bila imenovana dr. Alenka Dovč iz
Veterinarske fakultete. Člani strokovnega sveta so še: Andreja Bogataj
Krivec (Obalno društvo za zaščito živali), dr. Franc Janžekovič
(Fakulteta za naravoslovje in matematiko v Mariboru), dr. Marjan
Janžekovič (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede iz Maribora).
dr. Uroš Kovačič (Medicinska fakulteta v Ljubljani) in dr. Jurij
Trontelj (Fakulteta za farmacijo Ljubljana). Strokovni svet sicer izvaja
naloge v skladu s Pravilnikom o strokovnem svetu za zaščito živali:
spremlja stanje na področju zaščite živali in predlaga ukrepe; predlaga
kriterije za izdajo dovoljenj za poskuse; daje mnenja in predloge pri
pripravi predpisov o zaščiti živali in daje mnenja ter predloge v drugih
zadevah, za katere ga zaprosijo državni organi in opravlja druge
svetovalne naloge s področja zaščite živali.

Vir: Minstrstvo za kmetijstvo, okolje in prehrano

OBJAVIL/A MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook