Lovstvo objavil

NA VOLJO PREVOZNICE ZA PREVOZ GOZDNO LESNIH SORTIMENTOV

Ljubljana, 2. 9. 2013Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje mag. Tanja Strniša je na današnji izjavi za javnost podrobneje predstavila uporabo prevoznic za prevoz gozdno lesnih sortimentov.

Prevoznice so novost v Sloveniji, ki jo je uvedel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih. Gre za dokument, na katerem so podatki o dobavitelju, kupcu, vrsti in količini gozdno lesnih sortimentov, datumu, času in namenu prevoza.

Prevoznice so dolžni imeti pri sebi prevozniki gozdno lesnih sortimentov. V primeru, da je ne bi imeli, ali na njej ne bo vseh zahtevanih podatkov oziroma, če se vpisani podatki ne bodo ujemali z dejanskim stanjem prevoza, zakon predpisuje naslednje globe: za pravne osebe in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost od 5.000 do 50.000 evrov; za odgovorne osebe pravne osebe ali posameznika, ki samostojno opravljajo dejavnost od 1.500 do 2.000 evrov; za posameznike od 300 do 2.000 evrov.

Nadzor bo izvajala Policija, Carinski uprava RS ter Gozdarska inšpekcija. Na njihovo zahtevo, jim bodo prevozniki morali pokazati prevoznico. Predvidena pa je tudi strokovna pomoč Zavoda za gozdove Slovenije. Kot je povedala glavna inšpektorica Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje, mag. Saša Dragar Milanovič bodo prvi mesec opozarjali, da morajo prevozniki imeti prevoznice ter na morebitne napake v izpolnjeni prevoznici. Lesa prevoznikov, ki ne bodo imeli prevoznic zaenkrat še ne bodo zasegli. Postopek o zasegu lesa bo določen v pravilniku, ki ga bo minister, pristojen za gozdarstvo, sprejel predvidoma v tem mesecu.

Lastniki gozdov bodo prevoznice lahko dobili na Zavodu za gozdove Slovenije. Na Območnih enotah zavoda so jim bile na voljo že v petek, od danes, pa tudi na Krajevnih enotah zavoda.

Jošt Jakša, v. d. gen. dir. Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo pa je povedal, da bo zavod izdal prevoznice tudi za gozdno lesne sortimente, za katere so odločbe lastnikom gozdov bile izdane že pred uveljavitvijo prevoznic. Ne bo pa potrebna za veje in vrhače, ki so ostanki sečnje in za gozdno lesne sortimente premera do 10 cm, v primeru, da se bodo prevažali s traktorsko ali gozdarsko prikolico.

Kot je povedala državna sekretarka mag. Strniša je MKO sprejelo pobudo s strani Državnega sveta RS, da bi med prevoze, ki ne potrebujejo prevoznice, vključili prevoz lesa za lastne potrebe. Pojasnila je, da bo ministrstvo pripravilo spremembe tega zakona v skladu s to pobudo, vendar bo moral tisti, ki bo opravil prevoz za lastne potrebe, imeti pri prevozu odločbo o poseku, voditi pa bo moral evidenco, iz katere bo razvidno, kam je šel les, ki ga je zakonito posekal. Z drugo spremembo v zakonu pa bo MKO pooblastil Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, da bo zasežen les prevzel, hranil in izvedel dražbo.

 

*   *   *

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook