Konjeništvo objavil

Na Vursu objavili poročilo o poginih konj v Lipici marca 2011

Pred par dnevi je Veterinarska uprava RS objavila poročilo o izvedenih ukrepih in ugotovitvah v zvezi s pogini konj v Lipici marca 2011.

Pa se spomnimo: V mesecu marcu 2011 je v kobilarni Lipica zbolelo 12 konj. Kmalu so 3 konje prepeljali na kliniko Veterinarske fakultete v Ljubljani.  Dva konja so kljub zdravljenju na kliniki morali humano usmrtiti, v kobilarni pa je en konj poginil, ostali so ozdraveli.

Vzorce za preiskave so odvzeli že isti dan, ko so iz kobilarne Lipica obvestili, da so konji zboleli,. Pregledali so vzorce sena, slame in ovsa, s katerimi krmijo konje. V njih niso našli spojin s toksičnim učinkovanjem, prav tako ne antropogenih toksičnih spojin in spojin rastlinskih alkaloidov. V sledečih dneh so opravili še veliko preiskav  (patoanatomske, patohistološke, toksikološke, preiskave na vsebnost pesticidov, druge kemične analize in botanične analize na travnikih).

Toksikološke in kemične analize so pokazale vsebnost različnih snovi v telesnih tekočinah konj, med drugim tudi lupanina in fenurona, ki sta bila najverjetneje umetno vnesena v organizem konj. V poročilu so še zapisali, da so ostala še odprta vprašanja  na katere pa bo mogoče odgovoriti po dokončanju vseh botaničnih in kemičnih analiz.

D.B.

Vir:
http://www.vurs.gov.si/fileadmin/vurs.gov.si/pageuploads/PDF/Porocilo-Lipica.pdf

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook