Nadzor svežega sadja in zelenjave v maju 2012

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje – Inšpekcija za kakovost živil in Kmetijska inšpekcija v času od sredine maja dalje izvajata poostren nadzor označevanja, sledljivosti in kakovosti svežega sadja in zelenjave pri proizvajalcih, v kmetijskih zadrugah, v distribucijskih centrih, pakirnicah in trgovskih verigah.

 

Nadzor poteka tako, da inšpektorji za velike serije sadja in zelenjave preverijo dokumentacijo, oznake in ocenijo kakovost po tržnih standardih, ki jih v evropski skupnosti predpisuje Uredba o enotni skupni ureditvi trgov, ter odvzamejo vzorce v analize.

 

Inšpektorji so opravili 50 inšpekcijskih pregledov in odvzeli 116 vzorcev sadja in zelenjave na ostanke fitofarmacevtskih sredstev ter težkih kovin, od tega 49 vzorcev pri proizvajalcih in 67 vzorcev v prometu. Do 18. 6. je bilo analiziranih 85 vzorcev, od tega 41 pri proizvajalcih in 44 v prometu. Vsi do sedaj analizirani vzorci so bili skladni in varni.

 

V analizah so obravnavali marelice, jagode, solato, česen, jajčevce, maline, breskve, nektarine, kumare, papriko, češnje, zgodnji krompir, mlado čebulo, bučke, paradižnik in peteršilj. Izvor naštetega sadja in zelenjave je bil iz Slovenije, Italije, Španije, Francije, Egipta, Maroka in Turčije.

 

V 50-ih inšpekcijskih pregledih so bile v 25-ih pregledih ugotovljene neskladnosti oziroma kršitve, od tega v 8-ih pregledih hujše neskladnosti (blago brez oznak, sledljivost ni zagotovljena, poreklo ni pravilno označeno) v 17-ih pregledih pa so bile ugotovljene lažje neskladnosti npr. manjka ena od oznak.

 

Za ugotovljene kršitve so inšpektorji pristojno ukrepali po Zakonu o kmetijstvu in po Zakonu o prekrških.

MKO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook