Kmetijstvo objavil

Najnovejše iz KMETIJSTVA * Komisija za kmetijske proizvode in živila podelila že tisoče poimenovanje * Kanibalizem kot posledica napak v tehnologiji reje kokoši * Skleda spomladanske solate * Objava javnih razpisov za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja in usposobitve javnih zavodov * Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2011 za naložbe mladih prevzemnikov kmetij * Konvencija o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov Ljubljana, Slovenia Temperatura:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano je danes v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za ukrep
pomoči mladim prevzemnikom kmetij. Okvirna višina nepovratnih sredstev,
namenjenih za sofinanciranje vlog, prispelih na razpis, znaša 12
milijonov evrov. Delež sredstev EU pri tem znaša 75 odstotkov

Predmet javnega razpisa je enkratna
finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem
kmetije, je razbrati iz razpisa. Gre sicer za ukrep v okviru programa
razvoja podeželja.

Do podpore pomoči mladim prevzemnikom
kmetij so upravičeni vlagatelji, ki opravljajo kmetijsko oz. gozdarsko
dejavnost na območju Slovenije, so starejši od 18 let in mlajši od 40
let oziroma so dopolnili 40 let v letu prijave na razpis ter prvič
lastniško prevzemajo kmetijo.

Vloge se lahko pošiljajo do objave
obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki se objavi na spletni strani
kmetijskega ministrstva. Vloge bo sprejemala in obravnavala agencija za
kmetijske trge in razvoj podeželja.

Objavljeni razpisi za vlaganja v podjetništvu in kmetijstvu
Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja je v današnjem
uradnem listu objavil tri razpise, namenjene investicijam podjetniškega
značaja in investicijam v kmetijstvu. Za investicijske projekte
podjetniškega značaja je na voljo 11,1 milijona evrov, za preostala dva
razpisa pa skupaj tri milijone evrov.

Na razpisu za dodeljevanje sredstev,
namenjenih za financiranje investicijskih projektov podjetniškega
značaja, lahko kandidirajo velika, srednje velika, mala in mikro
podjetja.

Za financiranje investicijskih projektov
primarne predelave v kmetijstvu je na voljo 1,5 milijona ugodnih
posojil; za sredstva lahko kandidirajo kmetijska gospodarstva, ki so
vpisana v register kmetijskih gospodarstev v Sloveniji, uvrščati pa se
morajo med majhna, srednje velika in mikro podjetja.

Prav tako 1,5 milijona evrov je na voljo
za financiranje investicijskih projektov na področju kmetijske
predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti. Pravico kandidiranja imajo
mikro, mala, srednje velika in velika podjetja. Slednja morajo imeti
manj kot 750 zaposlenih ter/ali 200 milijonov evrov prometa.

Vir: Dnevnik

OBJAVIL/A KMETIJA

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook