Čebelarstvo objavil

Največ denarja za zatiranje varoj

Kranj
– Vlada Janeza Janše je v četrtek na dopisni seji sprejela uredbo o
ukrepih za čebelarstvo v prihodnjem letu. Po tej uredbi bo za različne
ukrepe na razpolago 688.338 evrov denarja, polovico ga bo zagotovila
slovenska država, ostalo pa Evropska unija. Največ denarja, to je 452
tisoč evrov, je predvideno za nadzor varoze, drugo pa za tehnično pomoč
čebelarjem, spremljanje in izboljšanje kakovosti medu, obnavljanje
čebeljega fonda in za aplikativne raziskave. Podlaga za koriščenje
denarja za zatiranje varoj bo operativni program, tega bo v soglasju z
republiško veterinarsko upravo pripravil Nacionalni veterinarski
inštitut, ki bo določil tudi sredstva za zatiranje v konvencionalnih in
ekoloških čebelarstvih.
 
Čebelarji bodo morali izvesti ukrepe do konca avgusta prihodnje leto, država pa jim bo izplačala denar do 15. oktobra.
 
Da bi posodobili čebelarstvo, bosta
država in Evropska unija namenili skupno 80 tisoč evrov za
sofinanciranje nakupa čebelarske opreme in za pomoč čebelarjem
začetnikom. Začetnik, za katerega je pogoj starost najmanj petnajst let,
bo lahko uveljavljal pomoč v višini največ petsto evrov za nakup treh
novih panjev s čebeljimi družinami. Po uredbi je 68 tisoč evrov
predvideno za interno kontrolo medu in za ocenjevanje medu slovenskega
porekla. Za obnavljanje čebeljega fonda bodo namenili nekaj več kot 48
tisoč evrov, denar pa bodo porabili za neposredno testiranje čebeljih
družin in za spremljanje kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele. V
okviru aplikativnih raziskav v čebelarstvu, za kar uredba predvideva 40
tisoč evrov, bodo ugotavljali vpliv akaricida na čebele in varoje in
preverjali uporabnost akaricida v praksi.

Vir: Gorenjski glas

 


Objavil/a Brigita Primc

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook