Kmetijstvo objavil

NAPOVED DOGODKOV MKO – 51. teden

Ponedeljek, 17. 12. 2012

Svet EU za okolje

Minister Franc Bogovič bo udeležil zasedanja Sveta EU za okolje, ki bo namenjeno politično strateškim razpravam na področju okolja. Ministri bodo med drugim sprejeli sklepe Sveta, ki predstavljajo odziv Sveta na Načrt za varovanje evropskih vodnih virov, ki ga je pripravila Evropska komisija. Izmenjali bodo tudi mnenja v zvezi z ozelenitvijo Evropskega semestra in opravili orientacijsko razpravo o 7. Okoljskem akcijskem programu.

(Lokacija: Bruselj)

Torek – četrtek, 18. – 20. 12. 2012

Svet EU za kmetijstvo in ribištvo

V Bruslju bo potekalo zasedanje Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo. Na področju ribištva bodo v obravnavi 4 akti o določitvi kvot, pogajanja pa bodo potekala prvi in drugi dan, saj želi predsedstvo doseči politični sporazum. Glavna kmetijska točka bo poročilo predsedstva o napredku v zvezi z zakonodajnimi predlogi paketa reforme SKP do leta 2020, ki je bil narejen v drugi polovici leta. Iz Slovenije se bo zasedanja udeležila vodja Službe za EU koordinacijo in mednarodne zadeve na MKO.

(Lokacija: Bruselj)

Javna predstavitev elaborata o PCB v Beli krajini

16:00   Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in Ministrstvo za zdravje z Uradom za kemikalije, v sodelovanju z občino Semič, organizirajo javno predstavitev zaključkov elaborata z naslovom »Pregledna ocena stanja obremenitev okolja s PCB v Beli krajini. Ob tem bodo predstavljena tveganja za zdravje ljudi, predlog priporočil in ukrepov za prebivalce Bele krajine in za druge deležnike, povezane s prehrano prebivalcev.

Več informacij: www.semic.si/novice_podrobno.asp?sif_novice=221

(Lokacija: Kulturni center Semič, Prosvetna ulica 4, Semič)

 

Sreda, 19. 12. 2012

Delovni obisk pri Skupnosti južnokoroških kmetov na avstrijskem Koroškem

Minister Franc Bogovič se bo udeležil delovnega srečanja s predstavniki Skupnosti južnokoroških kmetov. Na srečanju se bo seznanil z njihovim položajem, dosedanjim delovanjem na področju kmetijstva, izvajanjem letnih programov sodelovanja med MKO in Skupnostjo južnokoroških kmetov ter Kmečko izobraževalno skupnostjo iz Tinj.

Podrobnejši program obiska bo poslan naknadno.

(Lokacija: avstrijska Koroška)

Novinarska konferenca MKO

9:30     Novinarska konferenca Ministrstva za kmetijstvo in okolje, na kateri bomo govorili o povzročiteljih nastajanja zdravju škodljivih drobnih delcev PM 10 v zimskem času in predstavili novo spletno podstran MKO za pravilno kurjenje in pravilno pripravo drv za kurjenje. Pozimi nastajajo nepotrebno dodatne količine teh delcev pri kurjenju, še posebej, če je kurjenje nepravilno-nestrokovno, poleg povečanih emisij se pri nepravilnem kurjenju porabi po nepotrebnem dodatne količine drv. Delci pa lahko za kakšen dan, dva presežejo dovoljene mejne vrednosti v zraku tudi zaradi ognjemetov.

(Lokacija: MKO, mala sejna soba, pritličje levo, Dunajska 22, Ljubljana)

Okoljski posvet »Poti za učinkovito uredbo o komunalnih odpadkih«

9:00     Potekal bo okoljski posvet »Poti za učinkovito uredbo o komunalnih odpadkih«, na katerem bo med drugim potekala razprava o učinkovitejšem ravnanju z odpadki, s strani ministrstva pa bo predstavljena tudi Uredba o komunalnih odpadkih, ki je v javni razpravi. Več informacij: www.zelenaslovenija.si.

(Lokacija: Tehnopolis, Celje)

 

 

Petek, 21. 12. 2012

Predstavitev sanacije zadrževalnika Vogršček

12:00   Potekala bo predstavitev sanacije zadrževalnika Vogršček, ki se je bo udeležil tudi minister Franc Bogovič.

(Lokacija: zadrževalnik Vogršček, stavba pri jezu)

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook