Zanimivosti objavil

NAPOVED dogodkov MKO v tednu od 11. do 15. junija

Ponedeljek, 11. 6.

Svet EU za okolje

Državna sekretarka
Marjeta Peterlin se bo udeležila zasedanja Sveta EU za

okolje. V
dopoldanskem času bodo ministri določili okvir za Sedmi
okoljski

akcijski program EU, pripravah EU na Konferenco pogodbenic
Konvencije o

biološki raznovrstnosti in Kartagenskega protokola in
sklepih glede

priprave na konferenco o ravnanju s kemikalijami. Razprava
bo potekala tudi

o stališču EU glede financiranja podnebnih
sprememb med 2013 in 2020,

zlasti v luči konference pogodbenic, ki
bo novembra letos v Dohi,

opravljena pa bo tudi politična razprava
o predlogu Sklepa o pravilih za

LULUCF.

(Lokacija:
Luksemburg)

Torek, 12. 6.

Informativni dan “LIFE +
2012”

8.30 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje tudi letos organizira
informativni

dan za prijavitelje projektnih prijav za
sofinanciranje projektov iz

programa “LIFE+ 2012”. Prvi sklop
informativnega dne (od 8:30 do

11:30) je namenjen tistim, ki
programa LIFE+ še ne poznajo, drugi

sklop (od 12:00 do 14:00)
pa potencialnim prijaviteljem, ki že

razmišljajo o predložitvi
vloge na razpis LIFE+.

Po zaključku predvideno sporočilo za
javnost.

(Lokacija: Agencija RS za okolje, Vojkova 1/b,
Ljubljana – velika

sejna soba v 4.
nadstropju)

Konferenca o položaju romske skupnosti na
Dolenjskem

9.00 Minister Franc Bogovič se bo udeležil 1.
romskega tabora na

Dolenjskem, v okviru katerega bo obiskal
romsko naselje Žabjak ter se

udeležil Konference o položaju romske
skupnosti na Dolenjskem, ki jo

organizira Razvojno izobraževalni
center Novo mesto.

(Lokacija: Žabjak in Razvojno izobraževalni
center Novo mesto)

Svet za EU kmetijstvo in
ribištvo

Državni sekretar Branko Ravnik se bo udeležil
zasedanja Sveta EU za

kmetijstvo in ribištvo. Na Svetu bodo prvič
obravnavani predlogi uredb

Evropskega parlamenta in Sveta o skupni
ureditvi trgov za ribiške proizvode

in proizvode iz ribogojstva, o
skupni ribiški politiki ter o Evropskem

skladu za pomorstvo in
ribištvo.

(Lokacija: Luksemburg)

Sreda, 13.
6.

Srečanje managerjev kmetijskih in živilskih
podjetij

Minister Franc Bogovič se bo udeležil 12. vrha
kmetijskih in živilskih
podjetij, ki bo namenjen tematiki »Kje smo in kam
gremo«.

(Lokacija: Kongresni center Thermana, Laško)

Četrtek,
14. 6.

Srečanje s predstavniki Združenja občin
Slovenije

15.00 Minister Franc Bogovič se bo sestal s predstavniki
Združenja občin

Slovenije, s katerimi bo razpravljal o nekaterih
najbolj aktualnih

temah s področja kmetijstva in
okolja.

Srečanje je zaprto za javnost. Po srečanju je
predvideno sporočilo za

javnost.

(Lokacija: Kabinet
ministra – MKO, Ljubljana)

Petek, 15. 6.

Srečanje z župani
in predstavniki občin

9.00 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
organizira srečanje z župani in

predstavniki občin. Srečanje je
namenjeno predstavitvi in razpravi o

nekaterih najbolj aktualnih
temah s področja kmetijstva in okolja,

kot npr. sprejemanje
občinskih prostorskih načrtov, proces reforme

Skupne kmetijske
politike, aktivna zemljiška politika, ravnanje z

odpadki, širitev
NATURE 2000 in kohezijskih projektih.

Srečanje, ki bo
potekalo predvidoma do 13.30 ure, je odprto za

javnost.

(Lokacija: Celjski dom, Krekov trg 3,
Celje)

Položitev temeljnega kamna za centralno čistilno
napravo

15.00 Minister Franc Bogovič se bo udeležil slovesnosti
ob položitvi

temeljnega kamna za čistilno napravo ob začetku
projekta za izgradnjo

kanalizacije in čistilne naprave v občini
Slovenske Konjice. Projekt

je sofinanciran iz kohezijskih sredstev
EU.

(Lokacija: Prežigal – v bližini Centra za ravnanje
z odpadki,

Slovenske Konjice)

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook