Zanimivosti objavil

Napoved dogodkov v tednu od 23. do 29. aprila

Napovednik dogodkov za medije – 17. teden

Ponedeljek, 23.
4.

Sestanek s Sindikatom kmetov Slovenije

12.30 Minister
Franc Bogovič se bo sestal s predstavniki Sindikatov kmetov

Slovenije. Na sestanku bodo med drugim spregovorili tudi o
novem

obdobju SKP od 2014 do 2020, zakonodaji v kmetijstvu,
vodovarstvenih

območjih in škodi, ki jo povzroča
divjad.

Možen FOTOTERMIN ob začetku

(Lokacija: MKO –
sejna soba 533, Dunajska 22, Ljubljana)

Sestanek glede
varovanja okolja in trajnostnega razvoja

14.00 Minister Franc Bogovič bo
v okviru projekta Plan B za Slovenijo glede
varovanja okolja in
trajnostnega razvoja udeležil sestanka s
predstavniki nevladnih
organizacij.

(Lokacija: MKO, Dunajska 22,
Ljubljana)

Možen FOTOTERMIN ob
začetku

Torek, 24. 4.

Sestanek na temo
Izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki

Notranjska –
Istra – Kras (CERO NIK)

10.00 Minister Franc Bogovič se bo sestal s
predstavniki občin Logatec in

Vrhnika ter s poslancem
Gašperjem G. Mišićem na temo Izgradnja

regijskega centra za
ravnanje z odpadki Notranjska – Istra – Kras

(CERO
NIK).

Možen FOTOTERMIN ob začetku

(Lokacija: MKO –
velika sejna soba, Litostrojska 54, Ljubljana)

Sestanek
na temo Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistemi A, B in C

14.00
Minister Franc Bogovič se bo sestal s predstavniki občin
Črenšovci,

Gornji Petrovci, Ljutomer in vodji projektov na temo
Oskrba s pitno

vodo Pomurja – sistemi A, B in C.

Možen
FOTOTERMIN ob začetku

(Lokacija: MKO – velika sejna soba,
Litostrojska 54, Ljubljana)

Sreda, 25.
4.

Obisk veleposlanika ZDA

10.00 Minister Franc
Bogovič bo na vljudnostnem obisku sprejel

veleposlanika ZDA,
gospoda Josepha A. Mussomelija.

(Lokacija: MKO, Dunajska 22,
Ljubljana)

Možen FOTOTERMIN ob
začetku

Predstavitev rezultatov raziskovalnih
projektov

13.00 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje vabi na
predstavitev rezultatov

raziskovalnih projektov z naslovom »Raba
fitofarmacevtskih sredstev

in preučitev možnosti za njihovo
racionalnejšo uporabo v Sloveniji« –

v4-1074, nosilec dr. Gregor
Urek in »Vpeljava funkcionalnih orodij za

oceno tveganja
uporabe fitofarmacevtskih sredstev in sistem

upravljanja« –
v3-0548, nosilka dr. Marjetka Suhadolc.

(Lokacija: MKO,
Učilnica 1, Dunajska 22, Ljubljana)

Občni zbor
Ekosocialnega foruma Slovenije

15.00 Minister Franc Bogovič se
bo udeležil 9. občnega zbora društva

Ekosocialni forum
Slovenije. Občni zbor bo združen s predavanjem in

razpravo na
temo: »Možnosti za podpore malim kmetom in za proizvodno

vezana
plačila v programu SKP do leta 2020«.

(Lokacija: sejna soba
KGZS, Celovška 135, Ljubljana)

Četrtek / Petek, 26. / 27.
4.

Zasedanje Sveta ministrov za kmetijstvo in
ribištvo

Državni sekretar Branko Ravnik se bo udeležil zasedanja
Sveta ministrov za
kmetijstvo in ribištvo na katerem bodo prvi dan
ministri nadaljevali
orientacijsko razpravo o reformi SKP o predlogu
uredbe o neposrednih
plačilih. Na dnevnem redu je tudi pregled Poročila o
izpolnjevanju zahtev
iz direktive o zaščiti prašičev v državah članicah
glede izvedbe določb o
skupinski nastanitvi svinj do 1. januarja 2013.
Petkovo zasedanje Sveta bo
posvečeno ribiškim točkam, kjer bodo ministri
nadaljevali orientacijsko
razpravo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta
in Sveta o skupni ribiški
politiki.

(Lokacija:
Luksemburg)

_________________________________________________________
MINISTRSTVO
ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook