Kmetijstvo objavil

Napovedi evropske komisije o pridelku poljščin v letu 2010

Evropska komisija napoveduje povprečno
pridelavo poljščin v Evropski uniji za leto 2010, kljub nekaterim
letošnjim ekstremnim vremenskim razmeram. Skupna proizvodnja žit v letu
2010 bi morala biti blizu povprečja zadnjih petih let. Medtem ko bo
donos na hektar za 5% nad povprečjem, se je celotna obdelovalna površina
znižala. Ta kmetijsko leto je zaznamovano s pojavom zelo različnih
vremenskih dogodkov – od hude suše, do poplav. Vendar se je vpliv
slabega vremena na določenih rastlinah in v nekaterih območjih EU
izravnal na drugih področjih. Ta napoved evropske komisije temelji na
analizi Skupnega raziskovalnega središča (JRC), ki je analizo opravil z
uporabo naprednih sistemov napovedovanja pridelka. Ocene temeljijo na
metodologiji, ki uporablja satelitsko tehniko daljinskega zaznavanja in
matematičnih modelov, ki simulirajo rast pridelkov. Napoved evropske
komisije zagotavlja ocene donosa za glavne pridelke po vsej Evropski
uniji in opredeljuje področja, najbolj prizadeta zaradi vremensko
stresnih pogojev za rast pridelka.

Letošnja ostra zima v Evropi je zakasnila začetek rastne sezone, kar je
spomladi in zgodaj poleti povzročilo sušo v Veliki Britaniji, zahodni
Franciji, Beneluksu, severni Nemčiji, vzhodni Poljski in Grčiji.
Nasprotno so se s poplavami soočali na Poljskem, Madžarskem, Češkem,
Slovaškem in v Romuniji. Španija in Italija pa sta imeli spomladi ugoden
in bogat dež. Severna in osrednja Francija, Beneluksu in Nemčija so
doživele zelo visoke temperature v juniju in juliju, skupaj z majhno
količino padavin.

Donos napovedi za žita (pšenica, ječmen, koruza, druga žita) je 5,1 tone
na hektar po vsej EU, kar je na enaki ravni kot lani (0,7%), vendar nad
petletnim povprečjem (5,0%). Skupna površina, ki se v EU uporablja za
gojenje žita, je v letu 2010, v primerjavi z letom 2009, manjša za 3%. Za posamezne pridelke v EU-27 glede na zadnjih pet let, napovedi kažejo naslednje trende:

Žita:
• mehka pšenico: 5,62 t / ha (+1,7%)
• trda pšenico: 2,97 t / ha (+0,3%)
• ječmen: 4,42 t / ha (+4,4%)
• koruza v zrnju: 7,22 t / ha (+7,7%)

Drugi pridelki:
• oljna repica: 3,00 t / ha (- 2,4%)
• sončnice: 1,80 t / ha (+7,2%)
• krompir: 30,10 t / ha (+6,9%)
• sladkorna pesa: 65,65 t / ha (+2,3%)

Ozimni ječmen je bil po državah EU
manj prizadet v suhem in vročem poletju kot navadna pšenico. V dveh
glavnih državah proizvajalkah – Franciji in Nemčiji, so donosi
predvidoma na povprečni ravni, vendar 4% pod ravnijo lanskega leta. Za
Španija, ki doprinese četrtino proizvodnje ječmena, je letošnja napoved
donosa za 15% nad petletnim povprečjem. Medtem ko naj bi letine žita v
EU dosegle povprečno raven, sistem spremljanja raziskovalnega središča
JRC identificira zelo kritične razmere (vroče in suhe), kar bo močno
vplivajo na proizvodnjo zimskega pridelka v Rusiji, še posebej ob reki
Volgi.

Napovedi donosov posevkov, analize in popoln opis metodologije je na voljo na naslednjih spletnih naslovih:
http://mars.jrc.ec.europa.eu/mars/About-us/AGRI4CAST;
http://mars.jrc.ec.europa.eu/mars/About-us/AGRI4CAST/MARS-Bulletins-for-Europe.

Več na:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1027&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

OBJAVIL/A HELENA HABJAN, UNI.DIPL.POL.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook