Nasvet po dolgotrajnem deževju, kateri je vplival na širjenje bolezni v žitih

Posevki
ječmena sedaj večinoma že cvetijo, ozimne pšenice pa so v fazi
klasenja. Dolgotrajno deževje je ugodno vplivalo na širjenje bolezni v
žitih. Za posevke ječmena je sedaj skrajni čas za uporabo fungicidov,
saj škropljenje po cvetenju ni več smiselno. Posevke pšenice pa je ob
sedanjem nestalnem vremenu nujno potrebno zavarovati pred okužbami
zgornjih listov in klasov, predvsem s septorijsko pegavostjo, rjavenjem
pšeničnih plev in fuzariozami klasa.Za varstvo žit uporabite enega od naslednjih fungidov: Archer top, Artea plus, Amistar extra, Bumper 25 EC, Opus team, Eminent 125 EW, Falcon EC 460, Folicur EW 250 ali Impact. V
posevkih spremljajte tudi pojave listnih uši in žitnega strgača. V
primeru močnega napada uporabite enega izmed insekticidov kot je Bulldock EC 25, Biscaya, Decis 2,5 EC, Fastac 10 SC, Karate zeon 5 CS ali Mavrik 240 EW. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Avtor: Ivan Bučar

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook