Ne spreglejte – SADJARSTVO: VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Dosedanje sušno vreme ni omogočalo okužb drevja s
škrlupom. Do okužb listov lahko pride ob prvih obilnejših padavinah, oz. ob
trajanju omočenosti listov vsaj dva dni. Glede na napovedane padavine v tem
tednu, priporočamo sadjarjem, da opravijo škropljenje, vkolikor tega še niso
storili. Uporabite enega izmed fungicidov kot so Dithane M-45, Dithane DG
NEOTEC, Delan 700 WG, Syllit 400 SC, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Polyram DF,
Thiram 80 EG
. Za varstvo jablan lahko poleg navedenih uporabite še
Antracol, Antracol WG 70, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Penncozeb 75 DG,
Pinozeb M-45.

Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko dodajte
enega izmed žveplovih pripravkov kot je Cosan, Kumulus, Pepelin, Thiovit jet,
Vindex
ali Močljivo žveplo v polnem odmerku. Z drevja
izrezujte s pepelovko okužene vršičke in jih odstranjujte iz nasadov.

Na hruškah ne uporabljajte žvepla ker povzroča
ožige oz. odpadanje plodičev.

Pripravila: Marjeta Zemljič in
Vojko Škerlevaj
, Kmetijski Inštitut Slovenije (03.04.2012)

Besedilo je objavljeno na spletni strani
http://www.fito-info.si/pr/obv/Vsebina.asp?ID=6567.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook