Kmetijstvo objavil

Neformalni dogovor o novih pravilih za mlečni sektor

»Pred letom dni je Evropska komisija predstavila zakonodajni sveženj za okrepitev evropskega mlečnega sektorja. Danes zjutraj je bil dosežen neformalni dogovor v prvi obravnavi v okviru soodločanja Evropskega parlamenta in Sveta. To je zelo pomemben korak naprej za evropski sektor mleka in mlečnih izdelkov. Takoj ko bo uradno potrjen s strani treh institucij bo stopil v veljavo. Mlečni sektor bo tako pripravljen na nove gospodarske razmere in bo okrepil položaj pridelovalcev mleka v dobavni verigi. Pridelovalci bodo s tem imeli na razpolago vsa potrebna sredstva za boljšo promocijo svojih storitev v prehranjevalni verigi. Ta nova uredba bo odprla pot do sodobnega upravljanja kmetijskih trgov, manj bo birokracije, boljša organizacija med javnimi organi in zasebniki in prilagojena bo novim gospodarskim izzivom. Ta sredstva bodo nadomestila prejšnja, ki so izgubila svojo učinkovitost in niso preprečile mlečno krizo iz leta 2009«.

Uredba bo državam članicam omogočila nekakšno obvezo pisne pogodbe med pridelovalci in predelovalci, kupce mleka pa zavezuje, da kmetom ponudijo neko minimalno trajanje pogodbe. Pogodbe bo treba pripraviti vnaprej (pred dobavo), vsebovati pa bodo morale specifične elemente kot so: cena, količina, čas trajanja, podrobnosti o plačilu in pravila v primeru višje sile. Vsi ti elementi morajo biti predmet prostega dogovarjanja med strankami, kmetje pa lahko zavrnejo ponudbo, ki v pogodbi traja najmanj. Dobave kmetov članov zadrug so izvzete iz te pogodbe v primeru, da so pravila in določbe, ki jih imajo sklenjene z zadrugo podobne kot v predpisani pogodbi.

Da bi se okrepila pogajalska moč proizvajalcev mleka se kmetje lahko združijo v organizacijo proizvajalcev (OP) in se skupaj pogajajo o pogojih, vključno s ceno surovega mleka. Količina mleka, za katero se OP lahko pogaja je omejena na 3,5% evropske proizvodnje in na 33% nacionalne proizvodnje vključenih držav članic. Za države članice s proizvodnjo z manj kot 500.000 ton (Malta, Ciper in Luksemburg) je meja za nacionalno proizvodnjo določena na 45% (namesto 33%).

Da bi natančno spremljali razvoj trga po ukinitvi mlečnih kvot, in tudi zaradi same transparentnosti, bodo zagotovili pravočasne informacije o dejanskih količinah mleka. Ti ukrepi bodo veljali vse do sredine leta 2020. Komisija pa bo v letu 2014 in 2018 poročala Evropskemu parlamentu in Svetu o razmerah na trgu, o učinkih samih ukrepov, zlasti učinkov na proizvajalce mleka in mlečnih izdelkov v manj razvitih regijah in tako dodatno spodbujali kmete, da sklenejo sporazume o skupni proizvodnji.

Sporazum mora biti še formaliziran na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, Sveta kmetijskih ministrov in Komisije v skladu z ustreznimi postopki (Vir:http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/877&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en).

 

Martina Vodopivec, dipl. inž. agr. in hort.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook