Kmetijstvo objavil

NEFORMALNO SREČANJE MINISTROV ZA KMETIJSTVO EU

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič se je udeležil neformalnega srečanja ministrov za kmetijstvo EU v Koldingu in Horsensu, na Danskem. Osrednja tema srečanja je bila razprava o zeleni rasti v kmetijsko živilskem sektorju, na podlagi uvodnih predstavitev predstavnikov Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), World Wildlife Fund (WWF) ter podjetja Unilever.

Tema razprave današnjega zasedanja je bila, ali kmetijstvo in živilstvo s prehodom na zeleno rast lahko prispevata k reševanju glavnih izzivov prihodnosti, kot so naraščanje števila prebivalcev in s tem povečano povpraševanje po hrani in surovinah iz kmetijske pridelave, tudi zaradi prehoda na obnovljive vire energije na eni stran, vse večje omejenosti naravnih virov, izgube biotske raznovrstnosti ter podnebnih sprememb. 

Minister Bogovič je na neformalnem srečanju pozdravil razpravo o vlogi kmetijsko živilskega sektorja pri zagotavljanju zelene rasti, o izzivih, s katerimi se pri tem sooča ta sektor in aktivnostih držav, ki so potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja ter prehoda kmetijsko živilskega sektorja v zeleno gospodarstvo. »Nedvomno ima kmetijsko živilski sektor eno izmed ključnih vlog pri zagotavljanju zelene rasti, saj kmetijstvo predstavlja enega izmed največjih uporabnikov in upravljavcev naravnih virov«, je povedal minister in dodal, da se »sektor še posebej sooča z izzivi, ki ne ogrožajo le možnosti za trajnostni razvoj, temveč tudi obstoj človeštva

Minister je poudaril, da mora biti slednje tudi vodilo pri sprejemanju reforme Skupne kmetijske politike. Strategijo zelene rasti v kmetijstvu in ribištvu je moč izvajati z uvajanjem zelenih tehnologij, novih upravljavskih metod in zmanjšanjem izgub vzdolž verige za preskrbo s hrano. Krepiti se morajo človeški viri, v smislu ozaveščanja potrošnikov k bolj trajnostno naravnani potrošnji in krepiti znanja, inovacije ter raziskave, na katerih bo temeljilo zeleno gospodarstvo tudi v kmetijstvu in živilsko predelovalni industriji.

Minister je na koncu zaključil, da je glede na strukturne in naravne značilnosti slovenskega kmetijstva, model zelenega gospodarstva za Slovenijo še posebej primeren. »V kontekstu zelene rasti ima Slovenija že razvit sistem zagotavljanja javnih dobrin s kmetijsko-okoljskimi ukrepi in nedvomno velike možnosti za večje koriščenje lesne in druge biomase, proizvodnjo bioplina, učinkovitejšo izrabo vodnih virov za namakanje, za razmah ekološke pridelave in ekološkega kmečkega turizma ter drugih dopolnilnih dejavnosti.« Minister je še dodal, da je pomembno, da se koncept zelene rasti uvaja postopno, ob upoštevanju globalne finančne in ekonomske krize in posledičnem pomanjkanju sredstev za financiranje omenjenega prehoda. »Skokovit prehod bi namreč lahko povzročil padec kmetijske proizvodnje zaradi upoštevanja višjih okoljskih standardov in določil, kar pa z vidika zagotavljanja prehranske varnosti in zagotavljanja stabilnih ekonomskih razmer za pridelovalce ni sprejemljivo

MKO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook