Kmetijstvo objavil

Nesreče pri delu v gozdu – letos že visok davek na neprevidnost in neznanje

Zavod za gozdove Slovenije žal ugotavlja, da se je v letošnjem letu pri
delu v gozdu (sečnja in spravilo lesa) smrtno ponesrečilo že 10
lastnikov gozdov, samo v zadnjih dveh tednih dva. Zato opozarjamo vse,
ki sami izvajajo dela v svojem gozdu, naj bodo pri tem skrajno previdni.
Delo v gozdu eno najbolj nevarnih opravil, ki zahtevajo določena znanja
in izkušenost. Posebno moramo biti pazljivi v zimskem času, saj so
razmere za delo v gozdu še posebej nevarne zaradi snega na drevju in
deblu, spolzkega in poledenelega terena, zmrznjenega lesa in oteženega
gibanja izvajalca del. Veliko je tudi polomljenega in obviselega drevja.

Pri tem moramo posebej izpostaviti sečnjo drevja, ki je najbolj zahtevno
in najbolj nevarno opravilo pri pridobivanju lesa. Izkušnje in
natančnejše analize nesreč so pokazale, da se jih večina zgodi zaradi
podcenjevanja nevarnosti pri gozdnem delu, neuporabe osebne varstvene
opreme za delo, nepoznavanje tehnik dela, zastarelih ali slabo
vzdrževanih delovnih naprav (motorna žaga, traktor) in slabe
psihofizične pripravljenosti tistih, ki dela izvajajo (starost). Analize
zadnjih let so pokazale, da je le 8% tistih, ki so se smrtno
ponesrečili, uporabljalo osebno varovalno opremo.

Zavod za gozdove svetuje, da naj se sečnje in spravila lotijo le tisti,
ki so za take razmere usposobljeni in primerno opremljeni. Če pa se dela
lotite sami, so za varno in učinkovitejše delo nujno potrebni znanje,
brezhibna oprema, orodje za delo in dodatna oprema. Dela se izvajajo le v
lepem vremenu in v ugodnih vremenskih razmerah. Pri delu je obvezna
uporaba osebne varovalne opreme – zaščitna čelada, zaščitne rokavice,
ustrezna obutev, zaščitne proti-vrezne hlače ter dobro viden delovni
jopič. Del nikoli ne izvajamo sami, pri tem pa moramo paziti na primerno
varnost tistih, ki delajo skupaj z nami (ustrezna varnostna razdalja,
njihova primerna opremljenost). Sečnja in spravilo lesa naj potekata
usklajeno. V nevarnih situacijah, ki so v zimskih razmerah zaradi
polomljenega in obviselega drevja pogoste, uporabljamo, kjer je le
mogoče, traktor z vitlom ali vsaj žični nateg in škripec. Že v naprej
razmislimo, kako bomo ukrepali v primeru nesreče. Pri sebi moramo imeti
torbico za prvo pomoč in mobilni telefon.

Na spletni strani www.zgs.gov.si je možno dobiti ustrezna navodila v
obliki zloženk in druge literature, ki so na voljo tudi na
organizacijskih enotah Zavoda za gozdove Slovenije.

Preden se odpravite na delo v gozd, realno ocenite, ali ste za izvajanje
sečnje in spravila lesa dovolj usposobljeni in opremljeni, ali pa bi
bilo bolje, da naredi to namesto vas za to opremljen in izurjen
izvajalec.

Informacije o izvajalcih del v gozdovih lahko lastniki gozdov dobijo na
organizacijskih enotah ZGS. Pri tem priporočamo, da se lastniki med sabo
povežejo in poiščejo izvajalce združeni. Še posebej pomembno je, da
pridobijo ponudbe več izvajalcev ter na podlagi njih izberejo
najugodnejšega in najbolj usposobljenega.

spec. Jurij BEGUŠ vodja oddelka za gozdno tehniko gsm.: 041 730 177, e-naslov:
jurij.begus@zgs.gov.si

OBJAVIL/A NIVES HARMEL

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook