Nevarni ameriški škržatek

Ameriški škržatek je glavni naravni prenašalec nalezljive in neozdravljive bolezni vinske trte – zlata trsna rumenica. Posledice napada so hude saj je potreba okužene rastline odstraniti v celoti s koreninami vred in zažgati.

 »Priporočamo, da ameriškega škržatka zatirajo vsi vinogradniki v vinorodni deželi Primorska, da čim bolj zmanjšamo njegovo prisotnost« je povedal dr. Ivan Žežlina iz oddelka za varstvo rastlin pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica. V teh dneh poteka že drugo škropljenje v tem letu, ki je za vinogradnike na okuženem in razmejenem območju, ki zajema petkilometrski pas okrog žarišča bolezni, obvezen ukrep.

Zdenko Grando, koprski fitosanitarni inšpektor pravi: »Z večjimi pridelovalci ni težav, nekoliko jih je z manjšimi. Če na terenu ugotovimo, da niso škropili, jih pozovemo, naj opravijo obveznost, sicer moramo uvesti prekrškovni postopek, ki mu sledi denarna kazen. Zaskrbljeni vinogradniki prijavljajo morebitne nevestne sosede.«

Na Primorskem so žarišča zlate trsne rumenice v treh vinorodnih okoliših in sicer v Istri (na Debelem rtiču, v Valižanu in na Grintovcu) na Krasu (okolica Dan) in v Vipavski dolini (Gradišče nad Prvačino in Vogrsko).

Dr. Ivan Žežlina pa dodaja: »Najhujša kazen za morebitno neškropljenje je napad bolezni in izkrčenje vinograda.« Strokovnjaki opozarjajo vinogradnike naj bodo pozorni na bolezenske znake zlate trsne rumenice, ki pa bodo izrazitejši čez nekaj tednov. Vinogradnikom (razen ekološkim) priporočajo uporabo RELDAN EC, ki zatira tudi grozdnega sukača. Pripravek se uporablja le enkrat v sezoni in to ob strogem upoštevanju navodil. Višja koncentracija je dovoljena le na okuženem in razmejenem območju.

»Te dni nastavljamo rumene plošče, da bomo spremljali populacijo ameriškega škržatka in ugotavljali učinkovitost ukrepov,« je še povedal Matjaž Jančar iz koprskega oddelka zavoda Nova Gorica.

Vir:

Primorske novice, 7. julij 2012

Martina Vodopivec, dipl. inž. agr. in hort.

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook