Nova pravila za ekološka vina

Stalni odbor za ekološko pridelovanje (SCOF) je dosegel dogovor o novih pravilih EU za ekološko vino. Z novo uredbo, ki se bo uporabljala od trgatve 2012 dalje, bodo proizvajalci ekološkega vina na označbi lahko uporabljali izraz »ekološko vino«. Na označbah mora biti tudi ekološki logotip EU in šifra certifikacijskega organa, označbe pa morajo upoštevati tudi ostala pravila za označevanje vin. Čeprav že obstajajo pravila za »vina, proizvedena iz ekološkega grozdja«, pa ta ne pokrivajo vinarskih praks (celotnega postopka od grozdja do vina). Vinski sektor je še edini, ki ga pravila o standardih ekološkega kmetijstva ne pokrivajo v celoti.

»V veselje mi je, da smo končno dosegli dogovor o tem dosjeju, saj je pomembno oblikovati usklajena pravila, ki potrošnikom, ki se vedno bolj zanimajo za ekološke proizvode, zagotavljajo transparentno ponudbo. Zadovoljen sem s temi pravili, ki jasno razločujejo med tradicionalnim in ekološkim vinom – kot je tudi pri ostalih ekoloških proizvodih. Tako bodo potrošniki lahko prepričani, da bodo pravila za proizvodnjo „ekoloških vin“ strožja,« je po glasovanju dejal Dacian Ciolo?, evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Z novim pravilom se izboljšuje transparentnost v tem sektorju, pa tudi želje potrošnikov se bolj upoštevajo. S tem se bo okrepil položaj ekoloških vin EU na mednarodni ravni, saj so ostale proizvajalke vin (ZDA, Čile, Avstralija, Južna Afrika) že določile standarde za ekološka vina.

Nova uredba določa pravila vinarskih praks in snovi: npr. sorbinska kislina in razžvepljevanje ne bosta dovoljena, vsebnost sulfitov mora biti v ekološkem vinu vsaj za 30–50 mg nižja kot v tradicionalnih vinih, ekološko vino je treba proizvajati iz ekološkega grozdja, …

Ključne točke predloga

Nova pravila o ekološkem vinarstvu uvajajo tehnično definicijo ekološkega vina, ki je skladna z ekološkimi cilji in načeli o ekološki proizvodnji. Uredba navaja enološke tehnike in snovi, ki so v ekoloških vinih dovoljene.

Te vključujejo: najvišja vsebnost sulfitov je določena na 100 mg na liter za rdeče vino (pri tradicionalnih vinih 150 mg/l) in 150 mg na liter za bela in rosé vina (200 mg/l pri tradicionalnih vinih) z odstopanjem za 30 mg/l, kadar je vsebnost ostanka sladkorja višja od 2 g/l.

Vir in več informacij na:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/113&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en

M.V.

 

Nova pravila za ekološka vina

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook