Nove raziskave so pokazale prednosti Bt-koruze za pridelovalce

Skupina ameriških znanstvenih
strokovnjakov s področja kmetijstva  je v časopisu Science (Znanost)
sporočila, da gensko spremenjena koruza, ki vsebuje Bt-beljakovino (po
bakteriji Bacillus thuringiensis, ki se nahaja v tleh) in ki uničuje
koruzno veščo, prinaša pomembne gospodarske koristi tudi na sosednje
parcele, kjer ni gensko spremenjene koruze.

”Sodobna znanost igra pomembno vlogo pri reševanju številnih vprašanj
oziroma problemov s katerimi se danes sooča ameriško kmetijstvo,
vključno s škodljivimi organizmi kot tudi s produktivnostjo.” je dejal
Tom Vilsac ameriški sekretar za kmetijstvo in dodal ”Ta študija prinaša
pomembne informacije o prednosti biotehnologije na področju zatiranja 
koruzne vešče na širšem območju z uporabo Bt-koruze in kako izboljšati
donos in kakovost zrn celo tam, kjer ni prisotnih Bt sort.”

Strokovnjaki ocenjujejo, da so kmetje v nekaterih državah ZDA kot so
Iowa, Illinois, Minnesota, Wisconsin in Nebraska z gensko spremenjeno
koruzo pridelali za skoraj sedem milijard dolarjev dobička med leti 1996
in 2009. Medtem ko so kmetje, ki niso sejali koruze tipa Bt imeli nekaj
več kot 4 milijarde dolarjev dobička v istem obdobju. Zabeležili so
tudi podatek, da je bil pridelek na površinah, kjer v bližini ni bilo
gensko spremenjene koruze, manjši od 23 do 73 procentov.

Po rezultatih sodeč je prisotnost koruzne vešče manjša še posebno na
tistih površinah, kjer je Bt-koruza že dalj časa prisotna. Te pozitivne
lastnosti pa naj bi bili deležni tudi pridelovalci gensko nespremenjene
(navadne)  koruze. Tudi na ostale rastline gostiteljice kot je krompir,
fižol in druge zelenjadnice naj bi prisotnost gensko spremenjene koruze
ugodno vplivala, še dodajajo raziskovalci. Vendar izpostavili so tudi
pomen zasaditve gostiteljskih rastlin in gensko nespremenjenih poljščin
na površinah v bližini Bt-koruze. Na ta način naj bi zagotovili
zatočišče škodljivcu in preprečili, da ne bi koruzna vešča razvila
sposobnost za razvoj odpornosti na Bt beljakovino in tako dolgoročno
ohranili insekticidno učinkovitost te beljakovine.

Bt beljakovina je notranja zaščita rastline pred koruzno veščo in
ostalimi škodljivci. Ličinke, ki zaužijejo to beljakovino se prenehajo
prehranjevati in poginejo. To je običajno v 48 urah. Poleg zmanjšane
uporabe insekticidov, ki lahko uničijo koristne žuželke, Bt strategija
pomaga tudi pri preprečevanju vstopa škodljivih plesni v rastlino preko
ran, ki jo povzroči škodljivec. Bt-koruza se je prvič pojavila v
Združenih državah Amerike leta 1996. Do leta 2009 je bila posajena
skoraj na 22 milijonih hektarjev, kar predstavlja 63% celotnega pridelka
koruze v ZDA od skupaj 35 milijonov hektarjev. Vendar do sedaj še nihče
ni raziskal dolgoročnih posledic takšnih razsežnosti na populaciji
koruzne vešče, niti morebitnih pozitivnih ali negativnih učinkov na
sosednje oziroma bližnje površine kjer ni prisotnih Bt kultur. Projekt
sta vodila William Hutchison iz Univerze v Minnesoti in entomolog Rick
Hellmich (USDA, Corn Insects and Crop Genetics Research Unit – ARS).
Poleg ARS-a in Univerze v Minnesoti so se projekta udeležili še številni
raziskovalci ostalih univerz in raziskovalci v industrijski panogi.
Skupina je 14 let zbirala podatke o populaciji koruzne vešče na
površinah posejane z Bt-koruzo. V raziskavo so bili vključeni naslednji
parametri: celotna produktivnost, pridelek, cena in površina. 

Vir:
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navtype=MA&navid=NEWSROOM

Objavil/a Martina Vodopivec, dipl. inž. agr. in hort.
  

1

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook