Nove skupne poti kmetijskega ministrstva in slovenskih oljkarjev

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano (MKGP) se je včeraj na svoji četrti seji sestal Nacionalni
svet za oljkarstvo (NSO). Sklenil je, da se bo delovna skupina MKGP za
pripravo strategije razvoja in ukrepov kmetijske politike po posameznih
proizvodnih usmeritvah do leta 2013 za področje oljkarstva prvič sestala
v mesecu januarju 2009 in začela z izdelavo okvirnih smernic kot osnove
za panožno strategijo. Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre je
olje vrhunske kakovosti in je kot tako prvi slovenski proizvod, ki je v
Evropski uniji zaščiten z označbo geografskega porekla

 
Na podlagi smernic se bo pripravil nov petletni program strokovnih nalog
za področje oljkarstva.  Osnova za  sistemsko ureditev področja
oljkarstva bo torej panožna strategija, ki  bo predvidoma vključevala
vse rešitve s področja pridelave, predelave in trženja oljčnega olja.
Opredelila se bo tudi do potreb po skupnih razvojno-raziskovalnih
programih in s tem tudi do že začetih aktivnosti na področju gradnje
Centra mediteranskih kultur v okviru Univerzi na Primorskem.

NSO se je strinjal z obstoječim
enoletnim programom Poskusnega centra za oljkarstvo. Soglasno je podprl
tudi dopolnitev programa z dvema strokovnima aktivnostima na področju
novega načina spremljanja škodljivcev (oljčne muhe) in pregleda
kakovosti oljčnega olja na terenu. Z ministrstvom za finance je
dogovorjeno, da izvajanje sistema za obdavčitev oljkarjev za leto
2007/2008 ostane enako do sistemske ureditve oljkarstva. Zveza društev
oljkarjev Slovenije je še predlagala, da  MKGP v svoj program postopoma
uvrsti aktivnosti za sprejem Zakona o oljkarstvu.

 

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook