Novo obvestilo: Hrušev ožig!

Ob toplem vremenu s pogostimi padavinami v prvih
dneh maja, so bile izpolnjene razmere za okužbe cvetov z bakterijo hruševega
ožiga. Do cvetnih okužb je lahko prišlo v okuženih območjih, v hladnejših legah,
kjer je bilo drevje v tem času še v polnem cvetenju. Na Gorenjskem je model
zabeležil od 3 do 5 okužb. V okuženih nasadih spremljajte morebitne pojave
bolezenskih znamenj v obliki venenja cvetnih šopov. Poškodovane šope izrezujte z
dreves in jih varno odstranite iz nasadov. Pri delu upoštevajte fitosanitarne
ukrepe za preprečevanje širjenja bakterije (razkuževanje orodja, obutve ipd.). O
pojavu bolezenskih znamenj obvestite službo za varstvo rastlin na Kmetijskem
inštitutu Slovenije ali območnih Kmetijskih zavodih.

Pripravila:
Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj, Kmetijski Inštitut Slovenije

Besedilo je objavljeno na spletni strani
http://www.fito-info.si/pr/obv/Vsebina.asp?ID=6693.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook