NOVO OPOZORILO – VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

V nasadih jablan in hrušk nadaljujte z rabo
dotikalnih fungicidov proti škrlupu. Primerna sredstva so Dithane M-45,
Dithane DG NEOTEC, Delan 700 WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 50 WP,
Merpan 80 WDG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Thiram 80 EG
ali Antracol in Antracol WG 70. V nasadih, kjer ni škrlupa, so
lahko razmaki med škropljenji dolgi tudi do 2 tedna. Fungicidno oblogo na drevju
pa je nujno potrebno obnoviti po vsakem obilnem dežju (nad 25-30 mm).

Proti jablanovi pepelovki škropivu dodajte žveplov
pripravek kot je Cosan, Kumulus, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG
ali Močljivo žveplo, v odmerkih kot jih priporočajo proizvajalci.

Črvivost jablanovih in hruševih plodov je pri
drugi generaciji jabolčnega in breskovega zavijača

običajno večja kot pri prvi. V nasadih je zato
potrebno nadaljevati z rednim pregledovanjem plodov in varstvom v približno
dvotedenskih razmakih. Zavijače lahko zatirate s pripravki kot so Pyrinex 25
CS, Calypso SC 480, Mospilan 20 SG, Affirm, Coragen
ali Steward. Kjer
so težave z obvladovanjem zavijačev lahko škropivu redno dodajate tudi
virusni pripravek Madex v odmerku 0,5 dcl/ha.

Pred škropljenjem z insekticidi odstranite
cvetočo podrast, škropljenje pa opravite v večernih urah! Upoštevajte sredstvom
priložena navodila!

Pripravila: Danica Dobrovoljc, Kmetijski
Inštitut Slovenije

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook