NOVOSTI V KMETIJSKI ZADRUGI KRKA

Kmetijska zadruga Krka je uspešno zaključila leto 2012 in konec leta tudi uspešno pridobila sredstva za promocijo in informiranje na razpisu iz ukrepa 133, v okviru katerega je pričela z dvoletnim projektom promocije in informiranja zelenjave in sadja iz integrirane pridelave. S tem projektom želi predvsem pomagati kmetijam na Dolenjskem, prispevati k razvoju slovenskega kmetijstva, ki se sooča z mnogimi izzivi, in informirati širšo javnost o zelenjavi in sadju višje kakovosti. Z letošnjim letom pa pripravlja v marcu 2013 še obsežnejši, letos že 19. Gregorjev sejem, ki ga bo nadgradila s promocijo zelenjave in sadja iz integrirane pridelave.

 

Slovenska pridelava zelenjave in sadja se danes sooča z mnogimi izzivi. Stopnja samooskrbe z zelenjavo je zaradi rasti uvoza od leta 2000/2001 (ko je znašala 46,7 %) padala in znašala v letu 2011 le 37 %. Eden izmed izzivov v Sloveniji je tudi ta, da se zelenjava in sadje pridelana v Sloveniji na žalost pogosto enači z zelenjavo iz tujine, saj potrošniki niso dovolj seznanjeni z razliko v kakovosti med slovensko in uvoženo zelenjavo ter sadjem. Prav tako tudi slabo poznajo integrirano pridelavo, kar je pokazala tudi raziskava iz decembra 2012, ki jo je izvedla KZ Krka v Novem mestu in Mirni Peči. Rezultati raziskave namreč kažejo, da kar dobrih 75 % anketiranih ne ve, kaj pomeni integrirana pridelava. Zaradi dolgih transportnih poti je uvožena zelenjava zelo osiromašena vitaminov, hkrati pa je tudi dodatno obdelana s kemijskimi pripravki, zaradi česar je bolj obstojna, a tudi manj kakovostna. Pri tem se je potrebno vprašati, kakšno zelenjavo najde potrošnik na prodajnih policah, še posebej zato ker kažejo rezultati uradnih monitoringov v skoraj vsakem drugem vzorcu sveže zelenjave ostanke pesticidov. In prav tu vidi kmetijska zadruge Krka svojo vlogo, da slovenskemu potrošniku ponudi zelenjavo in sadje višje kakovosti, iz integrirane pridelave.

 

Dejstvo je namreč, da Slovenci znamo pridelati dobro zelenjavo in sadje, vendar le ta težko konkurira cenam uvožene zelenjave in sadja. Slovenska zelenjava je sveža in je lahko na slovenskih prodajnih policah v manj kot 24 urah. KZ Krka to dokazuje vsak dan, saj pod blagovno znamko Dobrote s kmetije ponuja slovenskim potrošnikom s slovenskih kmetij svežo kakovostno zelenjavo in sadje, prav tako pa tudi meso in mesne izdelke. KZ Krka je danes največji slovenski ponudnik integrirano pridelane zelenjave z zaščitnim znakom »integrirani«. V letu 2012 so od slovenskih kmetij odkupili 3.421 ton zelenjave pridelane na integriran način, kar predstavlja tretjino vse odkupljene slovenske zelenjave.

 

Ker želi KZ Krka prispevati k večji prepoznavnosti integrirane pridelave in preko tega tudi pomagati lokalnemu in slovenskem kmetijstvu, je konec leta pričela z dvoletnim projektom »Promocija in pospeševanje prodaje zelenjave in sadja iz integrirane pridelave KZ Krka z.o.o.«. Pri izvajanju aktivnosti promocije in informiranja javnosti zadrugi pomagajo sredstva iz ukrepa 133 »Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane« v okviru PRP 2007-2013, ki jih je konec leta 2012 zadruga uspešno pridobila. Namen podpore iz tega razpisa je pomagati skupinam proizvajalcev živil višje kakovosti, med katere spada tudi integrirana pridelava, pri doseganju boljšega poznavanja teh proizvodov in bolj organiziranega ter aktivnega trženja, preko tega pa povečati konkurenčnost slovenskega agroživilskega sektorja. S tem projektom želi zadruga prav tako pomagati prispevati k razvoju dolenjskega kmetijstva, potrošnikom pa zagotovili dostop do okusne in sveže integrirano pridelane zelenjave in sadja.

 
 Aktivnosti v okviru tega projekta bodo usmerjene predvsem v lokalno območje, saj želi Kmetijska zadruga Krka z.o.o. prispevati k razvoju kmetijstva in podeželja v lokalnem okolju. V okviru projekta, ki bo trajal približno 2 leti, bodo izvedene predstavitve integrirano pridelane zelenjave in sadja na več kot 36-ih dogodkih, promocijah in degustacijah na prodajnih mestih in predstavljanju v medijih.

 

Dodatna novost v zadrugi je ta, da med 8. in 10. marcem 2013 zadruga ponovno organizira Gregorjev sejem, letos že 19. po vrsti. Z letošnjim sejmom zadruga še povečuje razstavni prostor namenjen kmetijski mehanizaciji. Prav tako pričakuje zadruga tudi letos na sejmu več kot 25.000 obiskovalcev. Tako kot vsako leto pripravlja zadruga za ta sejem pester program, ki ga bo letos še dodatno popestrila s promocijo zelenjave in sadja iz integrirane pridelave in predavanji na temo integrirane pridelave, saj želi zadruga tudi na tem dogodku promovirati integrirano pridelavo in okoliške kmetije.

Direktor Kmetijske zadruge Krka, Jure Vončina, pravi »da se bodo tudi v Kmetijski zadrugi Krka še naprej trudili povezovati slovenske pridelovalce zelenjave in sadja in tako zagotavljati slovenskemu potrošniku kakovostno zelenjavo in sadje iz integrirane pridelave, hkrati pa s tem prispevati k povečanju tržne pridelave zelenjave in sadja v Sloveniji.«

 

Kmetije, ki dobavljajo zelenjavo in sadje v KZ Krka, jo pridelujejo na integriran način. Osnovni cilji integrirane pridelave so pridelati svežo in okusno zelenjavo in sadje višje kakovosti ob upoštevanju naslednjih načel:

  • strokovno utemeljena uporaba gnojil,
  • zmanjšana uporaba pripravkov za varstvo rastlin,
  • prepoved pridelave gensko spremenjenih rastlin,
  • dovoljuje uporabo le dovoljenih pripravkov za varstvo rastlin,
  • vzpodbuja uporabo biotičnih pripravkov,
  • gnojenje poteka izključno na podlagi analize tal in potreb rastlin,
  • doseganje najmanjšega negativna vpliva na okolje, veliko pozornosti se posveča ohranjanju in dvigovanju rodovitnosti tal, kolobarjenju, izboru odpornih sort/kultivarjev

 

V prid integrirani pridelavi govorijo tudi rezultati raziskav na Fakulteti za kmetijstvo in biosisteme vede, ki kažejo, da se slovenska integrirana zelenjava odreže 2,3-krat bolje kot konvencionalna glede na vsebnost ostankov pesticidov.

 

Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki 07 39 31 800 ali e-naslovu       jure.voncina@kz-krka.si (direktor Jure Vončina) ali telefonski številki 07 39 31 814 ali e-naslovu klemen.kirn@kz-krka.si (Klemen Kirn).

 KZ KRKA Z.O.O.

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook