Nujno vzpostavljanje ravnovesja za pridelavo in trženje slovenske zelenjave

Člani zelenjavne verige ter predstavniki zadrug in Slovenskega združenja za integrirano in ekološko pridelavo zelenjave so se včeraj sestali z ministrom za kmetijstvo in okolje Francem Bogovičem.
Namen sestanka je bil seznaniti novega ministra z delom zelenjavne
verige ter s težavami, s katerimi se srečujejo pridelovalci zelenjave v
Sloveniji.

Predstavniki pridelovalcev zelenjave so opozorili na neurejena razmerja
med deležniki v verigi od pridelave do trženja zelenjave ter na nujnost
vzpostavitve ustreznih pogojev za pridelavo in trženje slovenske
zelenjave. Predstavili so ključne cilje zelenjavne verige tako na
področju trženja kot tehnologije:  zagotavljanje večje sledljivosti
zelenjave, povezovanje slovenskih pridelovalcev zelenjave, poenotenje
embalaže ter priprava tehnologij pridelave in kalkulacij lastne cene za
večino zelenjadnic, ki jih pridelujemo v Sloveniji. V razpravi so
opozorili tudi na težave, ki jih imajo pri pridelavi zaradi pomanjkanja
dovoljenih fitofarmacevtskih sredstev, omejitve pri gnojenju z dušikom
ter neustreznih razpisov za  področje zelenjadarstva. Predlagali so
vzpostavitev poskusnih centrov, ki bi reševali tehnološke probleme.

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Ciril Smrkolj
je poudaril, da je treba znotraj verige uveljaviti poštene odnose med
vsemi deležniki ter vzpostaviti jedra organizirane pridelave v obliki
organizacije pridelovalcev (OP) ali zadruge. Opozoril je tudi na težave
pri zavarovanju pridelkov in rastlinjakov ter na nujnost zagotavljanja
sledljivosti slovenske zelenjave. Ministra Bogoviča je prosil za podporo
pri pogajanjih s trgovci in za vodenje pogovorov s Trgovinsko zbornico
Slovenije (TZS).

Minister je prisotne pozval k združitvi in pripravi jasnega operativnega
plana pridelave in možnosti trženja zelenjave. Podprl je predlog o
vzpostavitvi poskusnega centra ter predlagal vzpostavitev mestnih in
šolskih vrtov z zelenjavo. Strinjal se je s predlogom Smrkolja, da se
vključi v pogajanja s TZS in tako pripomore k čimprejšnji rešitvi
problema trženja slovenske zelenjave.

KGZS 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook