Gozdarstvo objavil

O biomasi in peletih

Biomasa je biološki material, ki je pridobljen iz živih ali nedavno živih organizmov in v okviru biomase za proizvodnjo energije gre največkrat za rastlinsko osnovo. Ker je biomasa vir z nizkimi misijami ogljika, naredi proizvodnjo in uporabo dodatne družbene in okoljske koristi. Če biomaso primerjamo s fosilnimi gorivi, gre za trajnostno gorivo, izmed surovin za proizvodnjo pa je najbolj razširjen vir prav les.

 

Kotli na lesno biomaso postajajo dostopni tudi gospodinjstvom, stroji za predelavo pa lesnim obratom, ki lesne ostanke predelajo za potrebe lastnega ogrevanja. Za uporabnike so moderni sistemi  bolj udobni za uporabo, pepela, ki ostane, pa je manj.

 

Tradicionalna oblika lesnih goriv v Sloveniji so še vedno drva, v zadnjih letih pa se vse bolj uveljavljajo tudi peleti in sekanci, hkrati s povpraševanjem po lesnih gorivih pa se seveda povečuje zahteva po zagotavljanju kakovosti. Na kakovost se zelo vpliva z ustrezno tehnologijo pridobivanja, predelave in skladiščenja, pa tudi vsebnost vode, vrsta drevesa, kakovost lesa in morebitno trohnenje, porazdelitev in velikost delcev ter primesi. Vse to zelo vpliva na kurilno vrednost in delež pepela.

 

Lesna zaloga se v naših gozdovih sicer kopiči, vendar predvsem selektivno in nerealiziran ostaja predvsem posek lesa, ki je slabše kakovosti, pa bi ga sicer lahko izkoristili v energetske namene doma ali pa v lokalnem okolju.

 

K lesni biomasi uvrščamo okrogli les slabše kakovosti in gozdne ostanke, ki nastajajo kot posledica rednih sečenj in nege mladih gozdov. V to kategorijo spadajo vejevje, debla majhnih premerov in krošnje, manj kakovosten les, ki pa ni primeren za nadaljnjo industrijsko predelavo. Druga kategorija so ostanki pri industrijski predelavi lesa ter kemično neobdelan les, ki je produkt kmetijski dejavnostih v sadovnjakih ter vinogradih.

 

Da bi si zagotovili kar najboljšo kurilnost, mora biti les sekan pozimi, skladovnice pokrite, sekanci pa izdelane v suhem vremenu. Edino tako si zagotovimo kar najboljši izkoristek.

Vir:

 – http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_rosc_janez.pdf  (08.04.2013)

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook