Kmetijstvo objavil

OBJAVA 6. JAVNEGA RAZPISA IZ NASLOVA UKREPA 112 – POMOČ MLADIM PREVZEMNIKOM KMETIJ ZA LETO 2013

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS predvidoma dne 26. 4. 2013, objavilo nov javni razpis za ukrep 112 – Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2013. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 5.000.000 evrov.

Predmet podpore je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij (v nadaljnjem besedilu: mladi prevzemnik) za prvi lastniški prevzem kmetije (v nadaljnjem besedilu: prevzem kmetije).

Cilj podpore je spodbuditi prenos kmetije na mlajšo generacijo in izboljšati starostno strukturo nosilcev kmetijskih gospodarstev, povečati razvojno in proizvodno sposobnost prevzetih kmetij ter prispevati k povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu

Vlagatelji so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije, so starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma, ki dopolnijo 40 let v letu prijave na javni razpis in prvič prevzamejo kmetijo.

Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO.

 

*    *    *

Dodatne informacije:

Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v Uradnem listu RS dobijo:

– na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje (http://www.mko.gov.si)

– Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (www.arsktrp.gov.si)

– telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15.00 ure in v petek od 7.30 do 14.00 ure

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook