Kmetijstvo objavil

OBJAVA RAZPISA O PODPORI ZA SPODBUJANJE TRŽNEGA POVEZOVANJA PRIMARNIH PROIZVAJALCEV KMETIJSKIH PROIZVODOV

Ljubljana, 13. 12. 2012 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo jutri v Uradnem listu RS objavljen javni razpis za ukrep »Podpora za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov«. Okvirna višina celotnega razpisa znaša do 1,8 milijona evrov. Prijava na razpis mora biti posredovana na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja od naslednjega dneva po objavi razpisa v uradnem listu pa do vključno 1. 2. 2013.

Namen javnega razpisa je dodelitev podpore za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev za kmetijske proizvode, kot so ekološki proizvodi, hmelj, pitani prašiči, sveže sadje in sveža zelenjava.

Podpora v okviru javnega razpisa se dodeli kot pomoč de minimis v skladu z Uredbo 1998/06/ES št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči de minimis (UL L št. 379, 28. 12. 2006).

Za vsako skupino kmetijskih proizvodov bodo upravičene tri vloge, kar skupaj pomeni, da je do povračila stroškov upravičenih največ 15 vlagateljev, pod pogojem, da izpolnjujejo vse pogoje.

Skupna pomoč de minimis, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 evrov v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

 

*    *    *

 

Dodatne informacije

Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v uradnem listu dobijo na:

  • spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje:

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/  

  • Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja:

http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/  

  • oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka, od 7.30 do 15.00 in v petek, od 7.30 do 14.00.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook