Kmetijstvo objavil

Objava razpisa za finančno pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano obvešča vse upravičence, da je v Uradnem listu RS objavilo
nov javni razpis za ukrep »Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali
nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu«. Okvirna višina
celotnega razpisa znaša do 300.000 evrov. Prijava na razpis mora biti na
Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja posredovana do objave
obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki se objavi na spletni strani
ministrstva in agencije.

Nepovratna sredstva bodo prispevala k premostitvi težav ob izgubi
delovne sile in ohranjanju kmetijske proizvodnje na prizadetem
kmetijskem gospodarstvu. Javni razpis je namenjen blažitvi poslabšanja
ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki je posledica smrti ali
najmanj II. kategorije invalidnosti ali več kot šestmesečne osemurne
začasne nezmožnosti za delo oziroma primerljive vsote ur za najmanj
štiriurno začasno nezmožnost za delo v desetmesečnem neprekinjenem
obdobju. Vlagatelji za ta ukrep so kmetijska gospodarstva, ki se
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov. Škodni dogodek je
moral nastati oziroma je bil ugotovljen ali priznan največ 12 mesecev
pred oddajo vloge. V primeru kmetije se škodni dogodek nanaša na nosilca
ali člana kmetije, ki je bil na dan škodnega dogodka pokojninsko in
invalidsko zavarovan kot kmet. Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
3.750, najvišji pa 7.500 evrov.

Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v Uradnem listu RS dobijo:
 

  • na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/
  • in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja: www.arsktrp.gov.si/si/javni_razpisi/  
  • oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-7792

od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 15.30 ure in v petek od 8.00 do 14.30 ure.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov
aktrp@gov.si.E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

Vir: http://www.mkgp.gov.si

OBJAVIL/A MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook