Zanimivosti objavil

OBJAVA RAZPISA ZA IZBOLJŠANJE IN RAZVOJ INFRASTRUKTURE, POVEZANE Z RAZVOJEM OZIROMA PRILAGODITVIJO KMETIJSTVA

Ljubljana, 10. 8. 2012 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma 17. 8. 2012, objavilo nov javni razpis za ukrep 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1. komasacije oziroma predmet podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih območjih. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 5.500.000 evrov. Javni razpis bo odprt od naslednjega dne po objavi v uradnem listu, do vključno 14. 9. 2012 do 24. ure.

Predmet podpore javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 125 so komasacije oziroma agromelioracije na komasacijskih območjih. Cilj ukrepa je izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva.

Vlagatelji za predmet podpore št. 1. komasacije, so občine, v katerih se izvaja večinski del komasacije. Vlagatelji za premet podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih območjih so občine, v katerih se izvaja večinski del agromelioracije in jih lastniki zemljišč pooblastijo za vodenje investicije.

 *    *    *

 Dodatne informacije

Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v uradnem listu dobijo na:

  • spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje:

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javne_objave/javni_razpisi/

  • Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja:

http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/

  • oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka, od 8.00 do 15.30 in v petek, od 8.00 do 14.30.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook