Kmetijstvo objavil

OBJAVA RAZPISA ZA MLADE PREVZEMNIKE KMETIJ ZA LETO 2012

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma 30. 11. 2012, objavilo nov javni razpis za ukrep 112 – Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2012. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 10 milijonov evrov.

Predmet podpore je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem kmetije. Cilj podpore je spodbuditi prenos kmetije na mlajšo generacijo in izboljšati starostno strukturo nosilcev kmetijskih gospodarstev, povečati razvojno in proizvodno sposobnost prevzetih kmetij ter prispevati k povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.

Vlagatelji so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju RS, so starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma, ki dopolnijo 40 let v letu prijave na javni razpis in prvič prevzamejo kmetijo.

Javni razpis bo odprt od naslednjega dne po objavi v uradnem listu do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletni strani MKO.

 

*    *    *

 

Dodatne informacije

Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v uradnem listu dobijo na:

  • spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje:

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/  

  • Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja:

http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/  

  • oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka, od 7.30 do 15.00 in v petek, od 7.30 do 14.00.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook