Kmetijstvo objavil

OBJAVA RAZPISA ZA PODPORO KMETIJSKIM GOSPODARSTVOM ZARADI ZIMSKE POZEBE PRI PRIDELAVI VRTNIN

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo predvidoma danes v Uradnem listu RS objavljen nov javni razpis za Ukrep Vll: Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi neugodnih vremenskih razmer, in sicer zimske pozebe pri pridelavi vrtnin.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 45.000 evrov. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v uradnem listu in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev zaradi neugodnih vremenskih razmer, in sicer zimske pozebe pri pridelavi vrtnin. Podpora je namenjena prizadetim pridelovalcem vrtnin, ki so vrtnine pridelovali v času od 29. 1. do 29. 2. 2012 na območju občin Piran, Koper, Izola in Nova Gorica, kot pomoč »de minimis« v kmetijskem sektorju.

 

*    *    *

 

Dodatne informacije

Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v uradnem listu dobijo na:

  • spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje:

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/  

  • Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja:

http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/  

  • oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka, od 7.30 do 15.00 in v petek, od 7.30 do 14.00.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook