OBJAVA RAZPISA ZA POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV ZA LETO 2012, ZA NALOŽBE NA PODROČJU RASTLINSKE PRIDELAVE

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS predvidoma 20. 7. 2012, objavilo nov javni razpis za ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2012, za naložbe na področju rastlinske pridelave. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 9.430.000 evrov. Javni razpis bo odprt od naslednjega dne po objavi v uradnem listu do vključno 30. 9. 2012 do 24. ure.

Predmet podpore v okviru tega javnega razpisa so naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi, in sicer:

–           Namen A: naložbe na področju sadjarstva,

–           Namen B: naložbe na področju oljkarstva,

–           Namen C: naložbe na področju vinogradništva,

–           Namen D: naložbe na področju vrtnarstva,

–           Namen E: naložbe na področju novih izzivov.

 

Cilj podpore posodabljanja kmetijskih gospodarstev je spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa, ter s tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.

Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev. Kadar so vlagatelji kmetijska gospodarstva, ki niso pravne osebe oz. s. p. posamezniki, potem se kot vlagatelj razume nosilca kmetijskega gospodarstva.

 

*    *    *

 

Dodatne informacije

Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v uradnem listu dobijo na:

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook