Kmetijstvo objavil

Objava razpisov za organizacije

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v petek, 13. julija 2012, v
Uradnem listu RS na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne
politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št.
45/2012) objavilo tri javne razpise, po katerih so upravičenci
organizacije, ki delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo društva, zveze
in združenja ter sindikat, ki povezuje kmetovalce v sindikat kmetov.
Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 210.013 evrov.
Javni razpisi bodo odprti do vključno 6. avgusta 2012
.

Javni
razpis za podporo delovanju nepridobitnih združenj, ki povezujejo
društva podeželske mladine, podeželskih žensk in sindikat kmetov za leto
2012

Javni
razpis za podporo za informiranje in usposabljanje na področju
predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto
2012

Javni
razpis za tehnično podporo kmetijskemu sektorju za informiranje in
usposabljanje na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov za
leto 2012

KGZS

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook