Čebelarstvo objavil

Objavljen javni razpis za subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2012

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je 6. julija 2012 v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2012.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru
ukrepa Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2012. Skupna
višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje ukrepov v okviru
ukrepa Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2012, znaša
do 29.518 eurov.

Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev  vzrejevalcem čebeljih
matic, če so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniške in
gospodarske) čebeljih matic v letu 2011 najmanj za 5 odstotkov glede na
vpisane čebelje matice v izvorno rodovniško knjigo v preteklem
programskem letu, kar pomeni, da so bile vzrejene od 1. maja 2010 do 31.
avgusta 2011.

Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 31. avgusta 2012.
V primeru, da bodo porabljena vsa sredstva za ukrep Subvencioniranje
vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2012 pred 31. avgustom 2012, se
vloge lahko vlagajo do objave obvestila o zaprtju tega javnega razpisa.
Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo objavljeno na spletni strani
Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

MKO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook