Gozdarstvo objavil

Obveščanje javnosti o volkovih

Ni prvič, da pišemo o tem, da imajo ljudje napačne predstave o divjih zvereh. Bojimo se jih, ker jih redko vidimo pa tudi zato ker smo prepričani, da nas bodo popadle brez razloga. Največkrat se ob misli, da živijo v našem okolju, počutimo ogrožene.

 

Tudi pri volkovih je zgodba enaka. Javnost je o volku obveščena na več načinov, največkrat skozi medije, ki vse večkrat o volkovih poročajo neuravnoteženo in senzacionalistično. Seveda takšen način povzroča še več predsodkov pri ljudeh, ki že tako niso najbolj naklonjenim stvarem, ki jih ne poznajo in se jih bojijo.

 

V varstvu narave je izjemnega pomena, da določene skupine spremenijo svoje ravnanje tako, da se prilagodijo prisotnosti zveri, namesto da njihovo prisotnost zavračajo. Takšno ravnanje je denimo postavljanje ograj za zaščito živine namesto preganjanja. Obveščanje javnosti in objektivno poročanje v medijih je nujno, predvsem pri glavnih interesnih skupinah.

 

Na preživetje volkov zelo vpliva lokalno prebivalstvo, ki si s temi zvermi deli življenjski prostor, pa tudi prebivalstvo območij, kamor se bo volk še širil. Ne smemo pozabiti tudi na šolarje, ki so naša prihodnost in določajo mišljenja prihodnjega časa. Ne smemo jim vcepiti napačnega prepričanja o volkovih. Prav gotovo ste pomislili tudi na lovce, ki najbolj neposredno vplivajo na živali z lovom, in lahko upravljajo s populacijo na pravilen način, živinorejci pa so tisti, ki potrebujejo več informacij o tem, kako lahko z volkovi uspešno shajajo.

 

Dolgoročni cilj, ki ga prav gotovo ne bo lahko doseči, je pozitiven odnos in strpnost javnosti do volkov, ter pripravljenost za sodelovanje tistih skupin, ki so z volkovi v tesnem stiku. Ta cilj pa je možno doseči le z vztrajanjem pri izobraževanju.

 

Vir:

 

http://www.volkovi.si/images/stories/IrenaB/akcijski_nacrt_upravljanja_volk_2013_2017.pdf (19.02.2013)

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook