Zanimivosti objavil

OBVESTILO : 12.1.2017 – MINISTER ŽIDAN: »SPOŠTOVANJE PRAVNEGA REDA JE KLJUČNO ZA OBSTOJ IN PRIHODNOST EU«

Bruselj, 12. 1. 2017 – Minister mag. Dejan Židan se je danes sestal s komisarjem EU pristojnim za kmetijstvo in razvoj podeželja Philom Hoganom zaradi najave, da bo Evropska komisija v primeru Teran z delegiranim aktom dovolila Hrvaški uporabo imena pri njihovem vinu. Komisar je potrdil, da bo Evropska komisija sprožila postopek priprave delegiranega akta. Mag. Židan je v odzivu komisarju dejal, da Vlada RS temu ostro nasprotuje. Po njegovem mnenju gre za nedopustno odločitev in ravnanje Evropske komisije, ki je s to odločitvijo, 5 let po zaključku pristopnih poganjaj s Hrvaško, povozila lasten pravni red, prezrla njegovo spoštovanje in s tem sprožila močan dvom, ali pravni red v EU sploh deluje. »Nezakonito pravno prakso, kot je primer obstoja in prodaja vina pod imenom teran, je nemogoče legalizirati z delegiranim aktom Komisije«. Državam članicam pa je po besedah ministra s tem dejanjem danes Komisija dala sporočilo, da v EU ni enakopravnosti, da pravila ne veljajo za vse enako, s tem pa je odprla nevarno poglavje in možnosti kršenja predpisov, ki bo prizadela lastne državljane EU. Minister je še dejal, da bo to dejanje odprlo tudi zahteve in želje za spremembe pri drugih zaščitah. Slovenija bo glede na sporočeno namero s strani komisarja glede sprejema delegiranega akta s strani Evropske komisije, ukrepala z vsemi sredstvi, da bo ubranila celovito zaščito vina Teran.

Obisk pri komisarju Philu Hoganu je potekal na zahtevo ministra mag. Dejana Židana zaradi najave Evropske komisije o pripravi delegiranega akta glede izjeme za uporabo za imena teran za Hrvaško. Kot je znano, je bilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano konec lanskega leta s strani Evropske komisije obveščeno, da bo Komisija s pravnim aktom dovolila Republiki Hrvaški izjemo pri uporabi imena teran, kljub temu, da Sloveniji priznava legitimno zaščito Terana. Na to informacijo se je Vlada RS odzvala enotno, minister mag. Židan pa je takoj zaprosil za srečanje s pristojnim komisarjem, da ga informira o namerah Komisije. Minister mag. Dejan Židan je komisarju predstavil stališče Vlade RS do tega primera. »Slovenija ima na nivoju EU legitimno zaščito vina Teran s slovenskega Krasa, pridobljeno po pravilih in predpisih EU.« Po besedah ministra mag. Dejana Židana je bilo glavno sporočilo komisarju Philu Hoganu, da se mora Komisija v svojih odločitvah glede Terana zavedati, da gre za vprašanje, ki je v Sloveniji vsebinsko in politično izredno pomembno. »Pravica do zaščite je del evropskega pravnega reda, Slovenija pa ne želi, da se evropski pravni red ruši in bo naredila vse, da se le tega spoštuje. Teran je izjemno pomemben za obstoj in razvoj ljudi, ki živijo na tistem področju.« Minister je komisarju ponovno predložil tudi vse dokumente in gradiva, ki so bila v minulem obdobju poslana na Evropsko komisijo in na katera Slovenija ni prejela odgovora. »Komisarja sem opozoril tudi na sume obljub v času predpristopnih pogajanj Hrvaške z EU, povezanih z imenom Teran v korist Hrvaške«. Če bi bilo to res, bi po bil po besedah ministra to velik škandal in velik madež za Komisijo. Zato sem komisarju izrazil pričakovanje, da Komisija deluje pošteno in v skladu z vsemi zakonitimi in moralnimi načeli in dejanji. »Rad b, da se to razčisti, saj bo to v prihodnje definiralo tudi položaj Slovenije znotraj EU«.

Minister je po srečanju dejal, da smo se pred leti državljani Slovenije odločili, da želimo v EU, ker smo verjeli, da nas bo ščitil pravni red EU in nam zagotavljal obdržati vse posebnosti, značilnosti, jezik držav. Po besedah ministra bi morali v teh časih, ko se v EU širi skepticizem, narediti vse, v prvi vrsti ključne EU institucije, kot je Evropska komisija, da povečamo zaupanje državljanov v skupnost, ki nam vsem sicer zagotavlja varnost, blaginjo in veliko priložnosti«. EU bo po besedah ministra s takim delovanjem izgubila tudi eno ključnih vrednot, ki drži skupaj tako veliko skupnost, in sicer zaupanje v delovanje EU. Ta bi morala s svojim pravnim redom braniti države članice, državljane ter njihove značilnosti in posebnosti. Ob tem pa se bo po mnenju mag. Židana še poglabljal skepticizem s strani državljanov v že tako oslabljeno podobo EU in padanje zaupanja vanjo.

Slovenija bo tudi v prihodnje naredila vse za ohranitev celovitosti zaščite Terana in bo izkoristila vsa možna pravna in politična sredstva. S tem primerom bo seznanila vse države članice, Svet EU in poslance Evropskega parlamenta ter širšo javnost. Vprašanje prekoračitve pooblastila Komisije za sprejem delegiranega akta in vseh drugih elementov izpostavili na Evropskem sodišču in pri drugih pristojnih institucijah.

VIR :  www.mkgp.gov.si

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook