Zanimivosti objavil

OBVESTILO 14.10.2016 – SVET ZA PROMOCIJO ZA PREDSEDNICO IMENOVAL MAG. ANITO JAKUŠ

Ljubljana, 14. 10. 2016 – Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan se je danes udeležil 25. seje Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, ki je tudi prva seja v drugem petletnem mandatu. Za predsednico Sveta je bila za obdobje petih let soglasno izvoljena mag. Anita Jakuš iz Zadružne zveze Slovenije, za namestnika predsednice pa so izvolili Roberta Serca, direktorja Pomurskih mlekarn.

Minister mag. Dejan Židan je uvodoma čestital novoizvoljeni predsednici in namestniku ter jima zaželel uspešno vodenje sveta v novem petletnem mandatu in uspešno delo celotnega Sveta za promocijo. Minister je članom sicer predstavil tudi aktualne informacije s področja kmetijstva in živilstva, ki so pomembne za delovanje sveta. Med drugim je predstavil stališča Slovenije do sporazuma CETA, posebej pa je opozoril, da je v prihodnjem obdobju potrebno narediti korak naprej na področju vstopa hrane v javne zavode s strani lokalnih dobaviteljev oz. domače proizvodnje. Seznanil jih je tudi z izvajanjem nalog in aktivnostmi s področja Skupne kmetijske politike, kjer je izpostavil na pomen dobrega obvladovanja tveganj na kmetijskih trgih. Ob koncu je še spomnil, da je promocija na področju kmetijstva in živilstva v minulih letih že dala učinke, zato bodo pozornost in vse aktivnosti na tem področju v prihodnje zelo pomembni, še posebno v prihajajočih mesecih, ko se bodo na trgu začeli pojavljali prvi proizvodi z znakom »izbrana kakovost« in začele promocijske in oglaševalske aktivnosti.

V nadaljevanju so se člani Sveta za promocijo seznanili z opravljenim delom in dosežki prvega petletnega mandata. Svet je v prvem 5 letnem obdobju imenoval osem sektorskih odborov in posvetovalni odbor po zakonu o promociji, kateri so odigrali pomembno vlogo pri odločanju sektorjev o vstopu v promocijo. Svet je obravnaval uredbe in odredbe povezane z Zakonom o promociji, zlasti sektorjev mleka in mesa . Izdelana je bila nova shema kakovosti »Izbrana kakovost«, sprejet potreben pravilnik ter oblikovana celostna grafična podoba sheme. Svet je spremljal izvajanje promocijskih kampanj, rezultatov promocijskih aktivnosti ter sprejel program promocije za mleko in meso za obdobje 2016 do 2018.

Svet se je na današnji seji seznanil z aktivnostmi za izbor izvajalca 3-letne promocijske kampanje in tekočimi aktivnosti povezanimi z vstopanjem sektorjev mleka in mesa v promocijo. Seznanil se je tudi z aktivnostmi na področju vstopanja sektorja sadja v promocijo in predlagal dopolnitev sektorskega odbora za sadje s predstavnikom Zveze sadjarskih društev Slovenije.

VIR : www.mkgp.gov.si

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook