Kmetijstvo objavil

OBVESTILO – JABOLČNI ZAVIJAČ

V mnogih nasadih jablan so prisotne pege škrlupa,
ki v poletnem času omogočajo širjenje bolezni. Za omejevanje škrlupa na plodovih
so potrebna redna škropljenja nasadov z dotikalnimi fungicidi kot so Dithane
M-45, Dithane DG NEOTEC, Delan 700 WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 50 WP,
Merpan 80 WDG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Thiram 80 EG
ali Antracol in Antracol WG 70. Proti jablanovi pepelovki
škropivu obvezno dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus, Pepelin,
Thiovit jet, Vindex 80 WG
ali Močljivo žveplo, v odmerkih kot jih
priporočajo proizvajalci. Žveplovi pripravki tudi ovirajo kalitev trosov škrlupa
in razvoj pršic.

Jabolčni zavijač

V toplejših legah so se v preteklem tednu v večjem
obsegu lovili metuljčki druge generacije jabolčnega zavijača, v tem tednu pa
pričakujemo močnejše ulove tudi v višjih, hladnejših legah. Pri visokih
temperaturah je razvoj škodljivca od jajčeca do ličinke hitrejši in traja od 5
do 7 dni. Nevarnost škod je še posebej velika v nasadih, kjer je bilo veliko
črvivih plodov že ob prvi generaciji.

Sadjarjem priporočamo pregledovanje plodičev in
varstvo z insekticidi v približno dvo-tedenskih razmakih. Poleg uporabe
pripravkov kot so Pyrinex 25 CS, Calypso SC 480, Mospilan 20 SG, Affirm,
Coragen
ali Steward priporočamo tudi dodajanje virusnega pripravka
Madex v odmerku 50 ml/ha.

V ekoloških nasadih je potrebno ob sedanjem
sončnem vremenu škropljenja s pripravkom Madex ponavljati dovolj pogosto,
na vsakih 8 sončnih dni.

Pred škropljenjem z insekticidi odstranite
cvetočo podrast, škropljenje pa opravite v večernih urah! Upoštevajte sredstvom
priložena navodila!

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko
Škerlevaj
, Kmetijski Inštitut Slovenije (

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook