Živinoreja objavil

OBVESTILO – JAVNI RAZPIS SLOVENSKEGA REGIONALNO RAZVOJNEGA SKLADA ZA REPROGRAMIRANJE INVESTICIJSKIHLjubljana,

Ljubljana, 28. 10. 2016 – Opozarjamo vse morebitne upravičence, da bo v današnjem Uradnem listu RS (št. 67/2016) objavljen Javni razpis za reprogramiranje investicijskih posojil v prirejo mleka.

Predmet javnega razpisa je reprogramiranje finančnih obveznosti vlagateljev, ki so investirali v prirejo mleka in pri katerih je prišlo do nezmožnosti vračanja finančnih obveznosti iz naslova investicijskih posojil zaradi znižanja odkupne cene mleka.

Investicijsko posojilo je posojilo za vlaganje v gradnjo, nakup ali izboljšanje nepremičnin za prirejo mleka, nakup strojev, mehanizacije in opreme z vključujočo računalniško programsko opremo, nakup kmetijskih zemljišč, adaptacijo dvorišč in vozišč.

Namen razpisa je poplačilo finančnih obveznosti vlagateljev bankam s pridobitvijo posojila pri Skladu s čim nižjimi stroški za upravičence.

Cilj razpisa je ohranjanje kmetijske dejavnosti in omogočanje razvoja podeželja z vidika ohranjanja zaposlitvenih možnosti na podeželju, zmanjšanja proizvodnih stroškov, ohranjanja naravnega okolja ter standardov za dobro počutje živali.

Rok za oddajo vloge: 28. 11. 2016 in 20. 1. 2017.

Višina razpisanih sredstev: 8.000.000 EUR.

Ročnost posojila: Od 6 let do 20 let glede na višino posojila.

Obrestna mera: Referenčna obrestna mera s pribitkom od 0,1%, do 0,2% letno glede na koeficient razvitosti občine, v kateri se projekt nahaja (trenutno od 1,1% do 1,2%).

Višina posojila: od 5.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR

Več o razpisih s področja kmetijstva in gozdarstva Slovenskega regionalno razvojnega sklada najdete na spletni strani http://www.regionalnisklad.si , na tel. št. (01) 836-19-53 ali na e-naslovu info@regionalnisklad.si.

VIR : www.mkgp.gov.si

* * *

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook