Zanimivosti objavil

OBVESTILO – OB REGIJSKEM OBISKU VLADE RS V JUGOVZODNI SLOVENIJI – IZVAJANJE PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA V TEJ REGIJI

Ljubljana, 9. 11. 2016 – Program razvoja podeželja (PRP) je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije, ki je podlaga za črpanje evropskih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Pri razvoju kmetijskega sektorja v JV Sloveniji oz. regije kot take je pomembno pripomogel že zaključeni Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, katerega obdobje izvajanja se je izteklo s koncem leta 2015, s podporami v tej regiji pa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nadaljuje tudi v novem programskem obdobju (PRP 2014 – 2020).

BISTVENI POUDARKI IZVAJANJA PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2007 – 2013 V JV REGIJI

V jugovzhodni statistični regiji je bilo izplačanih 99,50 mio EUR oziroma 8,5 % vseh izplačil PRP 2007-2013, in sicer znotraj tega:

  • več kot 250 naložb, ki so prispevale k konkurenčnosti kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja

  • 43 naložb v blaženje podnebnih sprememb in prilaganje kmetijstva nanje,

  • podprtih je bilo 2.363 kmetijskih gospodarstev, ki izvajajo okolju prijazne nadstandardne kmetijske prakse (KOP), od tega 350 ekoloških,

  • podprtih je bilo 194 mladih prevzemnikov,

  • ustvarjenih več kot 300 delovnih mest,

  • za ohranjanje kmetovanja na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami je bilo podprtih 5.543 kmetijskih gospodarstev.

BISTVENI POUDARKI IZVAJANJA PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020 V JV REGIJI

S podporami se nadaljuje tudi v okviru PRP 2014-2020, ki se je začel izvajati v letu 2015. Objavljenih je bilo že 12 javnih razpisov v skupni vrednosti 135 mio EUR.

Potrjene so bile 3 lokalne akcijske skupine oziroma strategije lokalnega razvoja, ki imajo skupaj na voljo 5,3 mio EUR.

  • Uvedena je bila podpora za nadstandardne zahteve pri reji živali.

  • Nadaljuje se s podporami za ohranjanje kmetovanja na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, za izvajanje okolju prijaznih nadstandardnih kmetijskih praks.

 

VIR : www.mkgp.gov.si

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook