Obvestilo – POLJEDELSTVO: Varstvo krompirja

Sedanje vremenske razmere so nevarne predvsem za
razvoj črne listne pegavosti krompirja. Ob visokih temperaturah zadostuje za
širjenje bolezni že rosa ali občasne popoldanske plohe. V nasadih krompirja,
kjer opažate bolezenska znamenja, je potrebno bolezen redno zatirati. Na
zgodnejših sortah in v legah, kjer se dalj časa zadržuje rosa, priporočamo rabo
specialnega fungicida Ortiva, ali pa uporabite pripravke z mankozebom,
pri čemer naj bo količina uporabljene omenjene aktivne snovi 1000 g/ha.
Pripravki z mankozebom, ki deluljejo tudi proti krompirjevi plesni, so
Acrobat MZ, Pergado MZ, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Electis 75 WG,
Manfil 75 WG in Manfil 80 WP.

V nasadih krompirja spremljajte tudi ličinke
koloradskega hrošča in jih po potrebi zatirajte s pripravkom kot je Actara 25
WG, Alverde, Biscaya, Bulldock EC 25, Calypso SC 480, Coragen, Mavrik 240
ali Mospilan 20 SG. V ekoloških nasadih pa uporabite pripravke kot je
Biotop floral, Flora Verde, Laser 240 SC, Neemazal –T/S ali Raptol.

Dosledno upoštevajte navodila proizvajalcev
sredstev!

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj,
Kmetijski Inštitut Slovenije (02.07.2012)

Besedilo je objavljeno na spletni strani
http://www.fito-info.si/pr/obv/Vsebina.asp?ID=6895.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook