Čebelarstvo objavil

OBVESTILO PREJEMNIKOM ODLOČB O ZAVRNITVI VLOGE ZARADI NEPRAVOČASNEGA POROČANJA STANJA ŠTEVILA ČEBELJIH DRUŽIN NA DAN 31. 10. 2012

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju Agencija) v zadnjih dneh pošilja odločbe o zavrnitvi vlog po Javnem razpisu za leto 2013 za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova sklopa Tehnična pomoč čebelarjem, za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2013.

Do zavrnitev vlog je prišlo zaradi nepravočasnega poročanja čebelarjev o stanju čebeljih družin na dan 31. 10. 2012, ki jih imajo v lasti v svojem čebelnjaku/čebelnjakih.

Prvi javni razpis je zaprt, porabljen pa je le manjši del razpisanih sredstev. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo v začetku avgusta objavilo nov Javni razpis za oddajo vlog za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme za leto 2013.

Vsi čebelarji, ki so prejeli odločbe o zavrnitvi vlog se bodo lahko prijavili na nov javni razpis. Priporočljivo je redno spremljanje objav na spletni strani MKO in Agencije. Vse vloge za dodelitev sredstev bodo morale biti pravočasno oddane. Zelo pomemben bo tudi čas odprtja javnega razpisa, saj bodo upoštevane le pravočasno vložene vloge.  

Popolne vloge bodo tiste, ki bodo vsebovale pravilno izpolnjen prijavni obrazec, obrazec s podatki o čebelarju in čebelnjakih ter novo izjavo drugega javnega razpisa. Če prosilci ne bodo uveljavljali dodatnih stroškov nakupa, se vsa potrebna dokazila že nahajajo v mapah zadev njihovih vlog in jim jih ne po treba prilagati na novo. Vsa navodila o izpolnjevanju prijavnih obrazcev in oddaji vlog bodo objavljena na spletni strani MKO.  

 MKO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook