Obvestilo sadjarjem

Na pobudo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje (MKO), Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
izdalo dovoljenje za nujne primere za fitofarmacevtsko sredstvo Admiral 10 EC v zvezi z varstvom rastlin.

Admiral 10 EC je insekticid za omejevanje številčnosti populacije
ameriškega kaparja na pečkarjih (jablane in hruške) in murvovega kaparja
na koščičarjih (breskve, marelice in nektarine).  Namenjen je izključno
registriranim pridelovalcem jabolk, hrušk, marelic, breskev in
nektarin. Zastopnik sredstva je podjetje ChemturaEurope d.o.o.,
distributer pa Hmezad exim d.d..

Zaradi načina dajanja Admirala 10 EC v promet morata distributer in
uporabnik voditi evidence o prodaji oziroma porabi tega sredstva. Zato
je sredstvo pri distributerju mogoče naročiti le na podlagi vnaprej izpolnjene naročilnice. Ta je dosegljiva na domači strani podjetja Hmezad exim d.d. (www.hmezad.si
) in na spletnih straneh Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, na
spletnih straneh KGZS- Zavodov Maribor, Novo Mesto, Nova Gorica ter na
spletnih straneh Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
Naročilnico z navodili lahko na telefonski številki 03 713 49 19 naročite pri distributerju tudi direktno, prejeli pa jo boste po klasični ali elektronski pošti.

Dovoljenje za nujne primere za uporabo Admirala 10 EC velja 120 dni oziroma do 15. junija 2012.
Kasneje tega sredstva ni dovoljeno uporabljati. Distributer bo tako
uvozil le takšno količino omenjenega fitofarmacevtskega sredstva, ki bo
enaka količini predhodno zbranih naročil. Distributer vas zato vljudno
prosi, da pravilno izpolnjene naročilnice v čim krajšem času oziroma
najkasneje do 7. marca 2012 pošljete na naslov podjetja: Hmezad exim d.d, Vrečerjeva 14, 3310 Žalec.

Do naročilnice lahko dostopate tukaj.

KGZS

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook