OBVESTILO SADJARSTVO: Varstvo jablan in hrušk POGLEJTE SI!

Nestanovitno vremena s pogostimi padavinami v
zadnjem obdobju je dobro namočilo tla, zato lahko sedaj ob vsakem dežju
pričakujemo obilne izbruhe trosov škrlupa iz zimskih plodišč. Trosi lahko kalijo
ob vsaki omočenosti listov ali plodičev, ki traja več kot štiri ure.
Občutljivost mladih lističev in plodičev je sedaj zaradi hitre rasti velika,
zato je pomembno, da je drevje stalno zavarovano s fungicidom. Za varstvo pred
škrlupom še naprej priporočamo rabo pripravkov kot so Score 250 EC,
Duaxo koncentrat, Indar 5 EW, Clarinet, Stroby WG, Tercel, Zato 50 WG
ali Zato plus. Pripravki delujejo tudi proti pepelovki. Vsem
navedenim fungicidom razen Zatu plus in Tercelu dodajte tudi dotikalni fungicid
kot je Dithane M-45, Dithane DG NEOTEC, Delan 700 WG, Polyram DF, Thiram 80
EG
ali tudi Antracol, Antracol WG 70, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP,
Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45.
Pri izbiri sredstev upoštevajte priporočila o
izmenični rabi sistemičnih fungicidov zaradi nevarnosti razvoja odpornosti!

Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko
škropivu dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus, Pepelin, Thiovit
jet, Vindex
ali Močljivo žveplo.

Upoštevajte navodila proizvajalcev sredstev!

Ulovi metuljčkov jabolčnega in breskovega zavijača
so letos v nasadih zelo številčni. Samičke začenjajo odlagati jajčeca, ko
večerne temperature presežejo 14 do 15 stopinj. Nevarnost škod bo letos ob
pozebi v nasadih še večja, zato je pomembno uspešno zatiranje prve generacije
zavijačev. Priporočamo redno pregledovanje plodičev zaradi ugotavljanja začetka
izleganja ličink in pravočasnega ukrepanja.

V nasadih redno spremljajte tudi listne uši, rdečo
sadno pršico, sadnega listnega duplinarja, na hruškah pa tudi na hruševo
bolšico.

Pred rabo insekticidov odstranite cvetočo podrast
in opravite škropljenje v večernih urah!

Pripravila: Marjeta Zemljič
in Vojko Škerlevaj
, Kmetijski Inštitut Slovenije 

Besedilo je objavljeno na spletni strani
http://www.fito-info.si/pr/obv/Vsebina.asp?ID=6723.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook