Obvestilo – SADJARSTVO: VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Hruške so v toplejših legah že odcvetele, jablane
pa so pretežno v fazi cvetenja. V hladnem in deževnem vremenu je razvoj drevja
upočasnjen. Dolgotrajna omočenost listov pa omogoča okužbe s škrlupom, odprti
cvetovi pa so dovzetni tudi za okužbe z drugimi glivicami.

V sedanjih razmerah priporočamo za varstvo drevja
pred škrlupom rabo fungicidov kot so Chorus, Mythos, Clarinet, Score 250
EC
, Duaxo koncentrat, Indar 5 EW, Stroby WG, Zato 50 WG ali Zato plus.
Naštetim pripravkom razen pripravku Zato plus dodajte enega izmed dotikalnih
fungicidov kot so Dithane M-45, Dithane DG NEOTEC, Delan 700 WG, Polyram DF,
Thiram 80 EG
ali tudi Antracol, Antracol WG 70, Manfil 75 WG, Manfil 80
WP, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45.

Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko dodajte
katerega izmed žveplovih pripravkov kot je Cosan, Kumulus, Pepelin, Thiovit
jet, Vindex
ali Močljivo žveplo v polnem odmerku.

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj, Kmetijski
Inštitut Slovenije (16.04.2012)

Besedilo je objavljeno na spletni strani
http://www.fito-info.si/pr/obv/Vsebina.asp?ID=6614.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook