Živinoreja objavil

OBVESTILO – STORITVE JAVNE GOZDARSKE SLUŽBE NAJ OSTANEJO ZA LASTNIKA BREZPLAČNE

KGZS opozarja na neopravičeno zaračunavanje upravnih taks za izdajo dovoljenja za gozdarska investi…
V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije odločno protestiramo proti praksi Zavoda za gozdove Slovenije, ki lastnikom gozdov zaračunava upravno takso za izdajo odločb za rekonstrukcijo gozdnih vlak. Po mnenju KGZS morajo vse storitve Zavoda za gozdove Slovenije, ki se financirajo kot javna gozdarska služba, ostati brezplačne. Obenem se zavzemamo za spremembo Zakona o gozdovih v smeri zmanjšanja administrativnih ovir.

Zavod za gozdove je po določbi 56. člena Zakona o gozdovih dolžan opravljati javno gozdarsko službo v vseh gozdovih. Med javno gozdarsko službo, ki je opredeljena v 56. členu Zakona o gozdovih in s katero se lastniku omogoča gospodarjenje z gozdom, spada tudi izdaja dovoljenja za izvedbo gozdarskih investicijskih vzdrževalnih del (21. a člen Zakona o gozdovih). Zaračunavanje upravne takse za storitve, ki spadajo v okvir javne gozdarske službe, je tako v nasprotju z Zakonom o gozdovih in Zakonom o upravnem postopku, saj se morebitni stroški in takse lahko zaračunavajo le za dodatno delo upravnega organa. Izdaja dovoljenja za gozdarska investicijska vzdrževalna dela namreč že v osnovi zahteva ogled na terenu in odkazilo drevja na trasi gozdne vlake. Izdajo dovoljenja in odločbe tako ni možno izdati iz pisarne.

Gradnja gozdnih prometnic ter usmerjanje gospodarjenja z gozdovi je v javnem interesu.  Posledično morajo biti tudi vse odločbe ali drugi upravni dokumenti, s katerimi se lastniku dovoljuje in usmerja redno gospodarjenje z gozdom, za lastnika brezplačni oziroma izvedeni v okviru storitev javne gozdarske službe.

Več o tem v sporočilu za medije tukaj.

 

VIR : http://www.kgzs.si/GV/Aktualno/V-srediscu/Novica/ArticleId/3014/Storitve-javne-gozdarske-sluzbe-naj-ostanejo-za-lastnika-brezplacne.aspx

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook