Zanimivosti objavil

OBVESTILO – ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Zakon o spremembah Zakona o kmetijskih zemljiščih

Ljubljana 29. 9. 2016 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je včeraj v javno razpravo posredovalo osnutek Zakona o spremembah Zakona o kmetijskih zemljiščih.

Osnutek Zakona o spremembah Zakona o kmetijskih zemljiščih spreminja prednostni vrstni red pri nakupu kmetijskih zemljišč na način, da se Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo uvrsti na 2. mesto med predkupnimi upravičenci pri uveljavljanju predkupne pravice za nakup kmetijskih zemljišč. Sprememba vrstnega reda prednostnih upravičencev pri nakupu kmetijskih zemljišč je v interesu Republike Slovenije, ki bo na ta način lažje pridobila lastninsko pravico na kmetijskih zemljiščih, ki so strateškega pomena za državo. S tem se bo prispevalo k učinkovitejšemu uresničevanju ciljev kmetijske politike, zaokroževanju kmetijskih gospodarstev in s tem znižanju stroškov pridelave, povečevanju družinskih kmetij in dvigu konkurenčnosti prireje mleka, boljšemu upravljanju kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih in na drugih zavarovanih oziroma varovanih območjih.

Ministrstvo bo k prenovi celotnega poglavja prometa in zakupa kmetijskih zemljišč pristopilo v letu 2017 na podlagi strokovne podlage, ki je v pripravi.

VIR :

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook