Kmetijstvo objavil

Oddaja poročila o neposredni prodaji mleka in mlečnih proizvodov

Približuje se rok za posredovanje
letnega poročila o neposredni prodaji mleka oziroma mlečnih proizvodov.
Vsem proizvajalcem mleka, ki bodo na dan 31. marec 2010 imeli
individualno kvoto za neposredno prodajo mleka in mlečnih proizvodov, bo
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju:
Agencija) do sredine aprila 2010 na dom poslala:

  • obrazce za vodenje dnevnih evidenc in
  • obrazec za letno poročanje (obrazec MK 6) z navodili.
Obrazce za vodenje dnevnih evidenc za iztekajoče kvotno leto 2009/2010 vlagatelji obdržijo doma in jih ne pošiljajo na Agencijo.

Letno poročilo morajo posredovati vsi proizvajalci mleka, ki imajo
individualno mlečno kvoto za neposredno prodajo, ne glede na to ali so v
kvotnem letu 2009/2010 izvajali neposredno prodajo ali ne. Prav tako
morajo o neposredni prodaji poročati vsi proizvajalci mleka, ki te kvote
nimajo, vendar so v kvotnem letu 2009/2010 izvajali neposredno prodajo
mleka oziroma mlečnih proizvodov.

Izpolnjen obrazec MK 6 je potrebno posredovati najpozneje do 15. maja 2010 in sicer na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 1000 Ljubljana s pripisom: Mlečne kvote.
 

Obrazci in navodila so objavljeni tudi na spletnih straneh Agencije: http://www.arsktrp.gov.si/si/obrazci_in_navodila/obrazci_2007/obrazci_mlecne_kvote/

VIR: www.arsktrp.gov.si

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook