Čebelarstvo objavil

Odobreno financiranje ukrepov v čebelarstvu za leto 2009

Vlada je na
današnji dopisni seji sprejela Uredbo o izvajanju Programa ukrepov na
področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008-2010 za leto
2009, ki slovenskim čebelarjem skupno namenja 688.338 EUR.  Dala je tudi
soglasje k spremenjenemu Programu dela in finančnemu načrtu Zavoda za
ribištvo Slovenije za leto 2008.

 
Uredbo o izvajanju ukrepov na področju čebelarstva za prihodnje leto je izvedbeni akt programa, ki ga je Slovenija predložila Komisiji EU na podlagi uredbe Sveta EU. Komisija je program z odločbo o odobritvi  programa za izboljšanje proizvodnje in trženja  čebelarskih izdelkov  potrdila in  določila 50 odstotni  delež sofinanciranja s strani EU. Uredba predvideva nadzor varoze , za katerega je namenjenih 452  tisoč EUR. Ostali ukrepi so  tehnična pomoč čebelarjem (80.000 EUR ), obnavljanje čebeljega  fonda (43.338 EUR), kakovost medu, ki vključuje interno kontrolo in ocenjevanje medu (68.000 EUR)  ter aplikativne raziskave v čebelarstvu (40.000 EUR). Obseg sredstev za posamezen ukrep je fiksen in  se jih upravičencem izplača največ v višini, določeni za posamezen ukrep. Ukrepi  morajo biti izvedeni  do konca avgusta 2009 in izplačani do 15. oktobra 2009. 

Spremenjen Program dela in finančni načrt Zavoda za ribištvo Slovenije za leto 2008

Zavod za ribištvo Slovenije, ki
opravlja javne naloge skladno z Zakonom o morskem ribištvu in Zakonom o
sladkovodnem ribištvu, se bo konec leta 2008 selil na novo lokacijo.
Sedanji poslovni prostori neprimerni za njegovo normalno delovanje
oziroma opravljanje z zakonodajo predpisanih nalog. Oprema, ki jo
trenutno uporabljajo zaposleni, je dotrajana in funkcionalno neprimerna
za nemoteno opravljanje dela. Iz navedenega vzroka se stare opreme ne bo
selilo na novo lokacijo. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano bo sofinanciralo nakup notranje in tehnično laboratorijske
opreme v novih poslovnih prostorih Zavoda za ribištvo Slovenije v višini
100 tisoč EUR.

Objavil/a Brigita Primc

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook