Kmetijstvo objavil

Odprta javna razprava o strategiji izkoriščanja biomase v energetske namene

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vso
zainteresirano javnost, da je odprlo javno razpravo glede Strategije
izkoriščanja biomase iz kmetijstva in gozdarstva v energetske namene.
Osnutek strategije, ki je objavljen na spletni strani www.mkgp.gov.si,
je pripravila strokovna skupina, ki jo je imenoval minister mag. Dejan
Židan. V tej skupini so bili strokovnjaki več ministrstev, nevladnih
organizacij, raziskovalnih institucij in gospodarstva. Glavni razlog za
pripravo osnutka dokumenta je bil, da je bila uporaba kmetijskih
pridelkov v energetske namene do sedaj prepuščena precejšnji stihiji.
Mnenja in stališča lahko posredujete na elektronski naslov
ove.mkgp@gov.si do konca julija 2011. V mesecu juliju bo ministrstvo organiziralo tudi javno izmenjavo mnenj.

Raba obnovljivih virov je za kmetijstvo ena od priložnosti, ki je
nikakor ne kaže spregledati. Dosedanja politika ministrstva, vezana na
rabo obnovljivih virov, zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in
energetsko učinkovitost, je bila ena od prioritet, ne samo na
deklarativni ravni. Pri vprašanju prioritet pri zagotavljanju energije
iz obnovljivih virov ministrstvo meni, da se v prvi vrsti politiko na
področju zagotavljanja energije usmerja v naravne vire energije, kot so
vodna, vetrna, sončna in geotermalna, ki so na razpolago kot naravna
danost. Podatki o energetskih objektih na tem področju kažejo, da je
možnosti za učinkovitejše izkoriščanje omenjenih potencialov še
precejšnje.

Ne glede na to pa ministrstvo ocenjuje, da kmetijska in gozdna biomasa
predstavljata pomemben potencial. Strategija zato opredeljuje vizijo in
vlogo kmetijstva in gozdarstva na področju prizadevanj za povečanje
zagotavljanja obnovljivih virov energije v Sloveniji do leta 2020.
Obravnava tudi rabo gozdne in kmetijske biomase za proizvodnjo toplotne
in električne energije ter pridelavo oljnic za pridobivanje biodizla in
pogonskih olj.

Pomemben poudarek, ki izhaja iz osnutka dokumenta je, da je na področju
izrabe gozdne biomase še precej rezerv, uporabo kmetijskih rastlin v
energetske namene pa je treba postaviti v kontekst temeljnih ciljev
kmetijstva, kjer je na prvem mestu naloga kmetijstva pridelava zadostnih
količin kakovostne, varne in cenovno dostopne hrane.

Izraba gozdne biomase mora temeljiti na poseku lesa, ki se ne uporablja
za predelavo v lesne izdelke, raba kmetijskih surovin za energetske
namene pa v prvi vrsti temelji na neizkoriščenem potencialu živinskih
gnojil, rastlinske odpadne biomase in organskih odpadkov.

PRILOGA:
Gradivo za javno razpravo

VIR: Ministrstvo za kmetijstov, gozdarstvo in prehrano

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook