Čebelarstvo objavil

ODPRTJE RAZPISA ZA SUBVENCIONIRANJE ČEBELJIH MATIC ZA LETO 2012

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse upravičence, da bo predvidoma 6. 7. 2012, v Uradnem listu RS objavilo odprti javni razpis za »Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2012«. Okvirna višina razpisanih sredstev znaša do 29.518 evrov. Javni razpis bo odprt od naslednjega dne po objavi v uradnem listu, do vključno 31. avgusta 2012. V primeru, da bodo porabljena vsa sredstva pred 31. avgustom, se vloge lahko vlagajo do objave obvestila o zaprtju tega javnega razpisa, ki bo objavljeno na spletni strani MKO.

Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev vzrejevalcem čebeljih matic, če so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniške in gospodarske) čebeljih matic v letu 2011 za najmanj 5 odstotkov glede na vpisane čebelje matice v izvorno rodovniško knjigo v preteklem programskem letu (vzrejene od 1. 5. 2010 do 31. 8. 2011). Subvencija vzrejevalcem čebeljih matic, ki uveljavljajo subvencijo za gospodarske čebelje matice, znaša 2 evra na čebeljo matico, za rodovniške čebelje matice pa 7 evrov.

Cilj podpore je spodbuditi vzrejevalce čebeljih matic k vzreji bolj kakovostnih matic in k večjemu številu vzrejenih matic.

 

*    *    *

 

Dodatne informacije

Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v uradnem listu dobijo na:

  • spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje:

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/,

  • Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja:

http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/,

  • oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka, od 8.00 do 15.30 in v petek, od 8.00 do 14.30.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook